Huviväärsused ja matkarajad

Matkarajad: 

Rõuge ürgoru matkarada (10 km)
Rada saab alguse maalilise Ööbikuoru juurest ja kulgeb piki järvedeahelat Hinni kanjonini. Siin on vaadeldavad jääaja mõjutused ja ürgoru kujunemine. Avalikke lõkke- ja telkimiskohti
rajal ei ole, küll aga on piirkonnas hulgaliselt turismitalusid, kus sellist teenust pakutakse. Eraldi vaatamisväärsuseks on Ööbikuoru väike matkarada, kus on näha Rõuge ürgorgu suubuv lühike sälkorg, mille järskudel nõlvadel paljandub paekivi.

Rõuge ürgoru matkaraja trükis eesti keeles

Hinni kanjon on väga eriline vaatamisväärsus Võrumaal
Hinni kanjon. Foto: Martin Mark

Kavadi järve matkarada (2,2 km)
Rada saab alguse Uue-Saaluse mõisapargist ning kulgeb Eesti ühe maalilisema ja liigendatuma kaldajoonega järvekaldal edasi-tagasi. Ujuda, telkida ja lõket teha saab Kavadi järve lõkkekohas Uue-Saaluse mõisapargis.

Kavadi järve matkaraja trükis eesti keeles

Vällamäe matkarada (2,2 km)
Rada on maastikuliselt keeruline ja suurte tõusudega, kus saab kogeda võimsat kõrguste vahet. Rada kulgeb läbi vana loodusmetsa, möödub Eesti rekordilise tüsedusega turbalasundist
ja tõuseb Eesti suurima suhtelise kõrgusega künka tippu. Rajal on vaadeldav ürgmetsailmeline salumets koos võimsate kuni 42 m kõrguste kuuskedega. Raja lõpuosa
möödub majandusmetsast, mis on heaks kasvukohtade võrdluseks – teisel pool teed asub loodusmets. Vällämäe veerul asub RMK metsamaja, mida on tasu eest võimalik
rentida.

Vällamäe matkaraja trükis eesti keeles

Vällamägi. Foto: Kadri Paomees

Kütioru matkarada (9,6 km)

Matkarada pakub kauneid vaateid ning on väga vaheldusrikas, kuid maastikuliselt küllaltki järsk ja raske. Raja läbimiseks tuleks varuda vähemalt 4–5 tundi, kuid see tasub ennast ära: lisaks mõnusale füüsilisele koormusele saab ülevaate Eesti kõige sügavamast ürgorust, mitmetest vanadest veskikohtadest ja ohverdamispaikadest (Tammetsõõr ja Ilmamäe allikas). Rada möödub võimsast põlismännist, Toborna pettäist, tõuseb ja laskub mööda järske Kütioru nõlvasid.

Kütioru matkaraja trükis eesti keeles

Haanja looduspargi matkarajad https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/kaitsealad/haanja-looduspark. Aktiivse puhkuse veetmiseks on talvel võimalik kasutada Haanja suusaradasid http://terviserajad.ee/rajad/haanja-terviserajad/.