Külastaja meelespea

Kaitsealal liikudes:

  • palume enne kaitseala külastamist tutvuda kaitseala kaitse-eeskirjaga;
  • tegutse loodusesse jälgi jätmata, hoia mets, jõgi ja jõekaldad puhtana; 
  • jäta paljandid kraapimata;
  • järgi looduses liikudes igaüheõigust ja head tava, tähistatud/tarastatud eramaal liikumiseks on vajalik omaniku luba;
  • mootorsõidukitega liikle ja pargi selleks ettenähtud kohtades. 
  • telgi ja tee lõket ainult selleks ette valmistatud ja tähistatud kohtades, lõkkekohast lahkudes kustuta lõke;
  • hoia koer rihma otsas;

Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituse korraldamiseks selleks ette valmistamata kohtades on vaja keskkonnaameti luba.   

Kaitsealalt lahkudes palume:

  • endaga kaasa võtta reisi jooksul tekkinud prügi ning toimetada see prügikasti.

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonil 1247.

Hädaabinumber 112