Projekti „Ahja jõe MKA liivakivipaljandite (elupaik 8220) korduvmõõtmine: aastad 1950 ja 2013“ ARUANNE Ain Vellak, Taavi Pae

Ahja ja Hilba jõe ekspertiis; Lisa 1  Tellija: Keskkonnaamet Töövõtja: Margo Hurt   2010