Külastajale

Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala on väga populaarne puhkeala. Peamised vaatamisväärsused on Ahja jõe ürgoru liivakivipaljandid, mets ja maalilised maastikuvaated. Ala külastavad nii loodushuvilised, marjulised, seenelised, matkajad (k.a. veematkadel osalejad) kui ka sportijad. Lisaks pakutakse külastajatele jõelaev Lonny lõbureise Saesaare paisjärvel. Peamine külastusobjekt on Taevaskodade matkarada.

Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala tutvustab 2012. a. koostatud voldik eesti ja inglise keeles.

Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala on väga kõrge külastuskoormusega, mistõttu on äärmiselt oluline liikuda mööda olemasolevaid teid ja radu. Paljandite kraapimine on karistatav, kui märkad kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonil 1247.

  KIIDJÄRVE KÜLASTUSKESKUS

  Kiidjärve külas asub RMK Kiidjärve külastuskeskus. Keskuses tutvustatakse Ahja jõe ürgorgu, Valgesoo raba ja teisi loodusväärtusi ning pärandkultuuri objekte. Jagatakse teavet RMK puhke- ja matkavõimaluste kohta, ümbruskonna majutus-, toitlustus- ja aktiivse puhkuse võimaluste kohta. Külastuskeskuse õuealal asuvas väliõppeklassis on võimalik tutvuda metsatüüpide ja -eluringiga. Keskus pakub erinevaid õppeprogramme ja retki nii lastele kui ka täiskasvanutele ning korraldab metsa- ja loodusteemalisi sündmusi.

  ÕPPE- JA MATKARAJAD

  Roiupalu õpperada

  Roiupalu õpperada algab Kiidjärve looduskeskuse juurest, kulgeb piki Ahja jõe kallast kuni Palanumäeni, jõuab ringiga Hatiku ojani ja looduskeskuse parklasse tagasi. Raja pikkus on 3,2 km. Roiupalu õpperaja vaatamisväärsusteks on Sõnajalamägi, Palanumägi, Linasoo, Kunnimägi, korgikuusk, rekordmänd, ohvrikivi, Hatiku oja ja Ahja jõgi.

  Taevaskodade matkarada

  Taevaskodade matkarada algab Saesaare parkla juurest, kulgeb piki Ahja jõe kallast kuni Suure Taevaskojani ning jõe vastaskaldalt tagasi Saesaare parklasse. Raja pikkus on 3 km. Taevaskodade matkarajal on vaatamisväärsusteks Suur Taevaskoda, Väike Taevaskoda, Emaläte, Neitsikoobas, Salakuulajakivi, Savimägi ja Ahja jõgi.

  Taevaskoja-Kiidjärve-Taevaskoja matkarada

  Matkarada algab Saesaare parkla juurest, kulgeb piki Ahja jõe kallast kuni Kiidjärve looduskeskuse-teabepunktini ning jõe vastaskaldalt tagasi Saesaare parklasse. Raja pikkus on kokku ca 12 km.

  Taevaskoja-Otteni-Taevaskoja matkarada

  Taevaskoja-Otteni-Taevaskoja matkarada, mis kulgeb Taevaskodade juurest piki Ahja jõe kallast kuni Otteni sillani ja sealt tagasi Taevaskodade juurde.

  Lõkke- ja telkimiskohad:

  Otteni sild Foto: Mari Kala

  Otteni sild Foto: Mari Kala