Märgalade päeva tähistatakse ligi 50 matkaga

Autor:

Elo Raspel vana

Märgalade päeva tähistatakse 2. veebruaril. Sel aastal möödub ühe vanima üleilmse looduskaitse kokkuleppe sõlmimisest 50 aastat. Ramsari konventsiooni nimeline algatus loodi märgalade kaitse ja säästliku kasutamise eesmärgil. Nüüdseks on sellega ühinenud 171 riiki 2414 alaga, mis hõlmavad kokku ligi 255 miljonit hektarit. Eesti liitus Ramsari konventsiooniga 1993. a. Praeguseks on 17 meie kaitseala tunnistatud rahvusvaheliselt väärtuslikeks märgaladeks (vt kaarti).

Märgaladel on suur roll  süsiniku sidumise, hapniku tootmise ja kliimamuutuste tasandajamise ning magevee puhastamisel ja varu hoidmisel. Hinnanguliselt 40 % maailma liikidest sõltub otseselt märgaladest. 2021. aasta märgalade päeva juhtlause on: "Vesi, märgalad ja elu on lahutamatud". 

Sel aastal oodatakse märgalade päeva tähistama matkadel, mida korraldavad 25. jaanuarist 7. veebruarini matkajuhid üle Eesti. Mitmed matkad toimuvad Eesti Ramsari aladel, aga mitte ainult. Matkad korraldatakse selleks, et juhtida tähelepanu nende koosluste olulisusele nii looduskeskkonna, inimeste igapäevaelu kui ka turismi seisukohast. Meie riigi pindalast ligi kolmandiku katavad eri tüüpi märgalad - rannikumeri, rannaniidud ja -roostikud, järved ja jõed koos luhaniitudega ning sood.

Matkade toimumise lisainfo leiab Eesti Loodusturismi Ühingu kodulehelt.

Eesti kaart Ramsari aladega
  Eesti Ramsari alade paiknemine.

Ramsari konventsiooni ja märgalade päeva ürituste kohta maailmas leiab lisainfot: https://www.worldwetlandsday.org/en/home 

logo world wetlands day 2021