Uudised

Läänemaal Altmõisas toimunud pidulikul tunnustamisüritusel pälvisid üheksa jätkusuutliku turismi põhimõtteid järgivat turismiettevõtjat kestliku loodusturismi kvaliteedimärgise.

07. märtsil 2024 algusega kell 18.00 toimub Palmses Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuses loodusõhtu aasta puust. 

24. novembril kell 15:00-18:00 toimub Võsu alevikus loodusõhtu, mille teemaks on kalade rändetakistused. Loodusõhtu eesmärk on lahti mõtestada, kuidas paisud ja muud rändetakistused mõjutavad kalastiku seisundit vooluveekogudes ning kuidas võib takistuste eemaldamine jõe-elustikku mõjutada.

8. septembril 2023 on Matsalu, Soomaa ja Lahemaa rahvusparkide piirkondade turismiettevõtjad oodatud veebiinfopäevale „Kestlik turism kaitsealadel“. 
 

Sündmused

07. märtsil 2024 algusega kell 18.00 toimub Palmses Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuses loodusõhtu aasta puust. 

22. veebruaril 2024 algusega kell 18.00 toimub Palmses Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuses loodusõhtu aasta loomast. Harilik saarmas on Rahvusvahelise Looduskaitse Liidu järgi  maailmas ohulähedane liik, kelle arvukus on viimastel aastatel vähenenud.

Veebiinfopäeval „Kestlik turism kaitsealadel“ tutvustatakse Euroopa Kaitsealade Liidu (EUROPARC Föderatsiooni) kestliku turismi sertifikaati.
Infopäeva sihtrühmaks on Matsalu, Soomaa ja Lahemaa rahvusparkide piirkondade turismiettevõtjad.

Ranniku LIFE projekti abil taastab Keskkonnaamet Mohni ja Rammu saarel kukemarja luiteid ja nõmmesid.