Uudised

Koostöös Maa-ametiga on valminud kaardirakendus teadaolevatest pärandniitudest kaitstavatel aladel. Selle kaudu saavad maaomanikud ja pärandniitude majandajad uurida, milliseid niite saab liigirikkuse toetamiseks taastama või hooldama asuda.

Palju on maakeral põlisloodust? Maa imetajate biomassist moodustavad 60% inimeste toiduks kasvatatavad loomad, 36% kogu inimkond ning vaid 4% looduslikud imetajate liigid. 70% maakera lindude biomassist moodustavad inimestele kasvatatavad linnud ning 30% looduslikud linnuliigid.

Täna, 22. mail tähistame elurikkuse päeva. Selle aasta juhtmõte „Meie lahendused on looduses“ rõhutab, et hoolimata tehnoloogia arengust sõltub inimkonna heaolu tervest ja toimivast loodusest. Keskkonnaamet meenutab, et elurikkuse hoidmiseks on lahendused meis endis.