Vormsi maastikukaitseala
image alt text
Rõngasristid. Ingmar Muusikus

Vormsi maastikukaitseala eesmärk on kaitsta Lääne-Eesti saarestiku omapärast ja kergesti haavatavat loodusmaastikku ning piirkonnale iseloomulikke ohustatud pärandkultuurmaastikke. Kaitseala koosneb üheksast lahustükist, mille kogupindala on 2423 ha. Kaitseala ja Vormsi rannaalale ulatuv Väinamere hoiuala on osa rahvusvahelise tähtsusega Väinamere linnu- ja loodusalast.

Vormsi saar tervikuna kuulub Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala koosseisu. Programmi ülesandeks on suunata ala tasakaalustatud arengut, säilitamaks elu ja keskkonda ning looduslikku mitmekesisust. Biosfääri programmialad on UNESCO poolt rahvusvaheliselt tunnustatud alade võrk, mille sisuks on ühendada looduskaitselised eesmärgid kultuuripärandi kaitse ja piirkonna arenguga, sealjuures tuleb lähtuda säästva arengu põhimõtetest.

 

 

image alt text