Külastaja meelespea

Looduskaitseala territooriumil liikudes:

 • Palume enne kaitseala külastamist tutvuda kaitseala kaitse-eeskirjaga;
 • Püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata ja säilita siin valitsev vaikus;
 • Looduses liikudes järgi igaüheõigust ja head tava, tähistatud/tarastatud eramaal liikumiseks on vajalik omaniku luba;
 • Nigula looduskaitseala sihtkaitsevööndites on keelatud loodusvarade kasutamine sh marjade, seente jms loodusandide korjamine;
 • Nigula looduskaitseala veekogudel on keelatud kalapüük; 
 • Urissaare reservaadis on inimeste viibimine aasta ringselt keelatud;
 • Mootorsõidukitega liikle ja pargi selleks ettenähtud kohtades. Ohutuse tagamiseks palume sõita kruusateedel mõõduka kiirusega;
 • Kaitseala vetel on keelatud ujuvvahendiga sõitmine; 
 • Telgi ja tee lõket ainult selleks ette valmistatud ja tähistatud kohtades, lõkkekohast lahkudes kustuta lõke;
 • Looduses liikudes hoia koer rihma otsas;

Kaitsealalt lahkudes palume:

 • endaga kaasa võtta reisi jooksul tekkinud prügi ning toimetada see prügikasti.

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonil 1247.

Hädaabinumber 112

Nigula raba. Foto: Agu Leivits

Nigula raba. Foto: Agu Leivits