Noorte looduskaitsjate võrgustik tugevneb

Sügisesel lehtede kolletamise ja langemise ajal said mitmel pool kaitsealadel taas kokku noored looduskaitsjad. Soomaa ja Vilsandi noored pidasid ühist seminari Saaremaal, Alutaguse ja Matsalu noored avastasid enda koduseid rahvusparke. Karula noored toimetasid kodukandi kuplite vahel ja võtsid ette ka paaripäevase käigu Matsalu rahvusparki ja Silma looduskaitsealale. Tähenduslik on see sügis aga Otepää looduspargi jaoks, kus programmi raames kogunesid noored esmakordselt. Ühtekokku võttis sügisestest tegevustest osa 83 noort.

Kokkusaamiste märksõnadeks olid sel korral rännud maastikel, ajaloo- ja kultuuripärand ning isetegemine. Soomaa ja Vilsandi rahvusparkide noored veetsid pika päeva Sõrve poolsaarel, kus koos loodusetundja Mati Martinsoniga külastati Sõrve tuletorni, kohalikku militaarajalugu tutvustavat muuseumit ning kireva kollektsiooniga loodusmuuseumit. Käsitööna kaunistasid noored omale loodusteemalise tassi ja taldriku.

Inimesed asjatavad mere ääres kiviklibusel rannal, paremal kauguses kõrgub tuletorn
Vilsandi ja Soomaa noored Sõrve poolsaarel. Mahe Metsalu

Alutagusel orienteeruti kompassi ja kaardi abil Eesti järvederikkaimas, Kurtna järvestiku piirkonnas. Samuti pandi oma oskusi proovile piirkonnale omast talutoitu valmistades. Matsalu rahvuspargis võeti ette 6 km pikkune retk Kiidevalt Puise ninasse ja täiendati oma teadmisi veeohutuse alal. Hingedeajale mõeldes valmistati ka sojavahast küünlaid.

Noored metsas juhendajatega arutamas, kuhu suunas liikuda
Alutaguse noored orienteerumas. Anne-Ly Feršel

Karula noored tutvusid rannaniitude ja madalate lahtede elurikkusega, jälgisid lindude sügisrännet Marko Valkeri juhendamisel. Teisel kohtumisel oma rahvuspargis harjutati noa teritamist ning puutööna valmisid ummiknõud ja puulusikad.

Noored saalis istumas ja noaga vestmas
Karula noored Meelis Kihulase eestvõtmisel puutööd tegemas. Helen Kivisild

Otepäälased said ülevaate loodushoiu ajaloost Otepää piirkonnas ja praktilise kogemuse piirkonna maastikest. Viiekilomeetrisel rännakul Madsalt Käärikule mõõdeti käepäraste vahenditega künka kõrgust ja künka nõlva kallet, analüüsiti sealsete järvede fosfori- ja lämmastikusisaldust. Koos piirkonna parima loodusetundja Tarmo Evestusega arutleti looduse kaitsest looduspargi metsades. Päev lõppes sookure rände teemalist loodusfilmi vaadates.

rühm inimesi seismas metsas mahalangenud puutüve juures ja arutlemas
Otepää noored Tarmo Evestusega metsade majandamisest arutlemas. Margit Turb

On rõõm tõdeda, et noore looduskaitsja programm on saanud Eestis uue liikme võrra rikkamaks. Ka ühe sagedasemad avastusretked teistel kaitsealadel koos sealsete noortega avardab silmaringi, aitab luua võrdlusi oma kodukandiga ning tugevdab loodusest hoolivate noorte võrgustikku.

Noore looduskaitsja programm on loodud noorte keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamiseks ning koostöövõrgustiku arendamiseks kaitsealadel. Osalema on oodatud loodushuvilised, eeskätt 6.-12. klasside õpilased, kel on side vastava kaitsealaga. Programmi raames toimuvad kokkusaamised mitu korda aastas. Noore looduskaitsja programmi tegevusi korraldab Keskkonnaamet ning need on osa Euroopa Kaitsealade Liidu Junior Ranger programmist. Eestis korraldatakse tegevusi alates 2004. aastast.