Soomaa rahvuspargi turismiettevõtjate koolituse IV moodul

Autor:

Maigi Säinas

Lisainfo

Nele Sõber
5770 2225

Keskkonnaamet alustas 2023. a lõpus Soomaa ja Matsalu turismiettevõtjate koolitusprogrammiga, mille eesmärk on tõsta ettevõtjate teadlikkust kestliku turismi teemadest ja kaitseala väärtustest. Koolitused toimuvad MS Teams vahendusel, 2024. a mais on kõik oodatud kas Soomaa või Matsalu õpperetkele. Koolitusmetoodikaks on loengud ja ka iseseisev lugemine-vaatamine ehk osad ettekanded on ettesalvestatud videod, mida on võimalik järele vaadata endale sobival ajal.

Silmaringi avardamiseks võivad aga koolitusest osa võtta kõik asjast huvitatud!
Vajalik on eelregistreerumine hiljemalt 29. jaanuariks siin.
Registreerunutele saadetakse MS Teams veebilink.

Soomaa rahvuspargi turismiettevõtjate koolituse IV mooduli Soomaa kultuuripärandi ajakava.

 

KOOLITUSMOODULITE AJAKAVA 2023/24:
I moodul - 30.11.2023 kell 16-17.30 MS Teams vahendusel / Teemad: Sissejuhatus, kestlik turism (vt toimunud ettekandeid siit)
II moodul - 04.12.2023 kell 16-18 MS Teams vahendusel / Teemad: Klienditeenindus, külastus, turismiturundus (vt toimunud ettekandeid siit)
III moodul - 01.02.2024 kell 16-18 MS Teams vahendusel / Teema: Rahvuspargi loodusväärtused
IV moodul – 07.02.2024 kell 16-18 MS Teams vahendusel / Teema: Rahvuspargi kultuuripärand
V moodul - mai 2024 Soomaa rahvuspargis keskkonnahariduslik õpperetk

Koolitused saavad teoks tänu Erasmus+ projektile KNOWNATURE. Loe rohkem projektist ja kaitsealade kestlikust turismist siit