Soomaa rahvuspargi turismiettevõtjate koolituse III moodul

Autor:

Maigi Säinas

Lisainfo

Nele Sõber
5770 2225

Keskkonnaamet alustas 2023. a lõpus Soomaa ja Matsalu turismiettevõtjate koolitusprogrammiga, mille eesmärk on tõsta ettevõtjate teadlikkust kestliku turismi teemadest ja kaitseala väärtustest. Koolitused toimuvad MS Teams vahendusel, 2024. a mais on kõik oodatud kas Soomaa või Matsalu õpperetkele. Koolitusmetoodikaks on loengud ja ka iseseisev lugemine-vaatamine ehk osad ettekanded on ettesalvestatud videod, mida on võimalik järele vaadata endale sobival ajal.

Silmaringi avardamiseks võivad aga koolitusest osa võtta kõik asjast huvitatud!
Vajalik on eelregistreerumine hiljemalt 29. jaanuariks siin
Registreerunutele saadetakse MS Teams´i veebilink!

Soomaa rahvuspargi turismiettevõtjate koolituse III mooduli Soomaa kultuuripärandi ajakava.

 

KOOLITUSMOODULITE AJAKAVA 2023/24:
I moodul - 30.11.2023 kell 16-17.30 MS Teams vahendusel / Teemad: Sissejuhatus, kestlik turism 
II moodul - 04.12.2023 kell 16-18 MS Teams vahendusel / Teemad: Klienditeenindus, külastus, turismiturundus
III moodul - 01.02.2024 kell 16-18 MS Teams vahendusel / Teema: Rahvuspargi loodusväärtused
IV moodul – 07.02.2024 kell 16-18 MS Teams vahendusel / Teema: Rahvuspargi kultuuripärand
V moodul - mai 2024 Soomaa rahvuspargis keskkonnahariduslik õpperetk

vt toimunud ettekandeid siit

Koolitused saavad teoks tänu Erasmus+ projektile KNOWNATURE. Loe rohkem projektist ja kaitsealade kestlikust turismist siit