Kontaktid

Kaitseala kaks kõige tähtsamat dokumenti on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskiri tutvustab kaitseala erinevaid vööndeid, vööndites keelatud ja lubatud tegevusi. Kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan.

Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Tegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. 

Keskkonnaameti üldkontakt: Roheline 64, Pärnu, 80010. Üldkontakt: 662 5999,                e-post: info@keskkonnaamet.ee

Kui märkate rikkumisi või abi vajavaid loomi, teavitage sellest riigiinfo telefonil 1247.

Kui soovite spetsialistiga kohtuda, palun leppige kohtumine kokku vähemalt päev varem. Klienditeeninduse üldisest korraldusest COVID-19 ajal saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel.

Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealaga seotud Keskkonnaameti spetsialistide kontaktid valdkondade kaupa: 

Ametikoht Valdkond Kontakt
looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist looduskasutuse ja kultuuripärandi juhtimine Põhja piirkonnas

Maret Vildak, tel 554 4646, maret.vildak@keskkonnaamet.ee

looduskasutuse osakonna spetsialist

rahvaürituste, projekteerimis-tingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused  Nele Väits, tel 674 4823, nele.vaits@keskkonnaamet.ee  
looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialist kaitse-eeskirja, kaitsekorralduskava koostamine  Kristi Pai, tel 776 2424, kristi.pai@keskkonnaamet.ee
loodushoiutööde büroo spetsialist Liigikaitse (taimestik, seenestik), kaitse korraldamine (loodushoiutööd, võõrliigi tõrje) Käthlin Rillo, tel 5699 5083, kathlin.rillo@keskkonnaamet.ee
metsahoiu spetsialist kaitse- ja hoiualade metsade majandamine Harju maakonnas Külli Rahu, tel 506 9841, kulli.rahu@keskkonnaamet.ee
maahoolduse büroo spetsialist poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine Harju maakonnas Evelin Loel, tel 5688 4341, evelin.loel@keskkonnaamet.ee
vee-elustiku spetsialist harrastuspüügi korraldus jm vee-elustiku teemad Harju maakonnas Kerli Pettai, tel 5366 2619, kerli.pettai@keskkonnaamet.ee
jahinduse spetsialist jahinduse korraldus Harju maakonnas Uno Treier, tel 514 9565, uno.treier@keskkonnaamet.ee
keskkonnahariduse büroo spetsialist keskkonnahariduslikud programmid, sündmused Harjumaal Reet Kristian, tel 5590 0650, reet.kristian@keskkonnaamet.ee

Matkaradade ja külastustaristu haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Küsimuste korral võta ühendust:

Ametinimetus Kontakt
piirkonna juhataja Jaanus Käärma, tel 513 9648, jaanus.kaarma@rmk.ee

Kui märkate katkist või lõhutud kaitseala tähist, andke sellest koos täpse kaardi või koordinaatidega teada e-posti aadressil rmk@rmk.ee