Kontaktid

Kaitseala kaks kõige tähtsamat dokumenti on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskiri tutvustab kaitseala erinevaid vööndeid, vööndites keelatud ja lubatud tegevusi. Kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan.

Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Tegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. 

Keskkonnaameti üldkontakt: Roheline 64, Pärnu, 80010. Üldkontakt: 662 5999,                e-post: info@keskkonnaamet.ee

Kui märkate rikkumisi või abi vajavaid loomi, teavitage sellest riigiinfo telefonil 1247.

Kui soovite spetsialistiga kohtuda, palun leppige kohtumine kokku vähemalt päev varem. Klienditeeninduse üldisest korraldusest saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel.

Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealaga seotud Keskkonnaameti spetsialistide kontaktid valdkondade kaupa: 

Looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist

Looduskasutuse ja kultuuripärandi juhtimine Põhja piirkonnas
Maret Vildak, tel 554 4646, maret.vildak@keskkonnaamet.ee


Looduskasutuse osakonna spetsialist 

Rahvaürituste, projekteerimis-tingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused
Lauri Saapar, tel 527 3872, lauri.saapar@keskkonnaamet.ee


Looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialist

Kaitse-eeskirja, kaitsekorralduskava koostamine 
Kristi Pai, tel 776 2424, kristi.pai@keskkonnaamet.ee


Loodushoiutööde büroo spetsialist 

Liigikaitse (taimestik, seenestik), kaitse korraldamine (loodushoiutööd, võõrliigi tõrje)
Roman Zuzjonok, tel 5690 2018, roman.zuzjonok@keskkonnaamet.ee


Metsahoiu vanemspetsialist

Kaitse- ja hoiualade metsade majandamine 
Külli Rahu, tel 506 9841, kulli.rahu@keskkonnaamet.ee


Maahoolduse büroo spetsialist 

Poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine 
Evelin Loel, tel 5688 4341, evelin.loel@keskkonnaamet.ee


Vee-elustiku spetsialist

Harrastuspüügi korraldus jm vee-elustiku teemad 
Kerli Pettai, tel 5302 2467, kerli.petai@keskkonnaamet.ee


Jahinduse spetsialist

Jahinduse korraldus   
Astrid Levkoi-Epner, tel 5695 1405, astrid.levkoi-epner@keskkonnaamet.ee


Keskkonnahariduse osakonna spetsialist 

Keskkonnahariduslikud programmid, sündmused 
Reet Kristian, tel 5590 0650, reet.kristian@keskkonnaamet.eeKui märkate katkist või lõhutud kaitseala tähist, andke sellest koos täpse kaardi või koordinaatidega teada e-posti aadressil rmk@rmk.ee 
Matkaradade ja külastustaristu haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)
Küsimuste korral võta ühendust:

Piirkonna juhataja Jaanus Käärma, tel 513 9648, jaanus.kaarma@rmk.ee