Kontaktid

Kaitseala kaks kõige tähtsamat dokumenti on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskiri tutvustab kaitseala erinevaid vööndeid, vööndites keelatud ja lubatud tegevusi. Kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan.

Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Tegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. 

Keskkonnaameti üldkontakt: Roheline 64, Pärnu, 80010. Üldkontakt: 662 5999,                e-post: info@keskkonnaamet.ee

Kui märkate rikkumisi või abi vajavaid loomi, teavitage sellest riigiinfo telefonil 1247.

Kui soovite spetsialistiga kohtuda, palun leppige kohtumine kokku vähemalt päev varem. Klienditeeninduse üldisest korraldusest COVID-19 ajal saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel.

Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealaga seotud Keskkonnaameti spetsialistide kontaktid valdkondade kaupa: 

Looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist

Looduskasutuse ja kultuuripärandi juhtimine Põhja piirkonnas
Maret Vildak, tel 554 4646, maret.vildak@keskkonnaamet.ee


Looduskasutuse osakonna spetsialist 

Rahvaürituste, projekteerimis-tingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused
Lauri Saapar, tel 527 3872, lauri.saapar@keskkonnaamet.ee


Looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialist

Kaitse-eeskirja, kaitsekorralduskava koostamine 
Kristi Pai, tel 776 2424, kristi.pai@keskkonnaamet.ee


Loodushoiutööde büroo spetsialist 

Liigikaitse (taimestik, seenestik), kaitse korraldamine (loodushoiutööd, võõrliigi tõrje)
Roman Zuzjonok, tel 5690 2018, roman.zuzjonok@keskkonnaamet.ee


Metsahoiu spetsialist

Kaitse- ja hoiualade metsade majandamine 
Külli Rahu, tel 506 9841, kulli.rahu@keskkonnaamet.ee


Maahoolduse büroo spetsialist 

Poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine 
Annaliisa Kaaremaa, tel 5688 4341, annaliisa.kaaremaa@keskkonnaamet.ee


Vee-elustiku spetsialist

Harrastuspüügi korraldus jm vee-elustiku teemad 
Jarko Jaadla, tel 5366 2619, jarko.jaadla@keskkonnaamet.ee


Jahinduse vanemspetsialist

Jahinduse korraldus   
Uno Treier, tel 514 9565, uno.treier@keskkonnaamet.ee


Keskkonnahariduse büroo spetsialist 

Keskkonnahariduslikud programmid, sündmused 
Reet Kristian, tel 5590 0650, reet.kristian@keskkonnaamet.eeKui märkate katkist või lõhutud kaitseala tähist, andke sellest koos täpse kaardi või koordinaatidega teada e-posti aadressil rmk@rmk.ee 
Matkaradade ja külastustaristu haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)
Küsimuste korral võta ühendust:

Piirkonna juhataja Jaanus Käärma, tel 513 9648, jaanus.kaarma@rmk.ee