Kohalikule

Kaitseala kaks kõige tähtsamat dokumenti on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused, kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan.

Luitemaa looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt.Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.
 
Ametikoht Valdkond Kontakt
Looduskasutuse osakond, spetsialist Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal, hoiualal

Maris Pärn, 5697 7945, maris.parn@keskkonnaamet.ee 

Maahoolduse büroo, peaspetsialist Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine Pärnu- ja Viljandimaal

Gunnar Sein, 5331 0358,
gunnar.sein@keskkonnaamet.ee 

Keskkonnahariduse büroo, spetsialist Keskkonnahariduslikud programmid, ürituste korraldamine, kodulehe haldus, noorte looduskaitsjate programm

Kalle Kõllamaa, 504 7219,
kalle.kollamaa@keskkonnaamet.ee

Metsaosakond, metsahoiu spetsialist Kaitsealused ja majandusmetsad Lembit Alliksaar, 510 7985,
lembit.alliksaar@keskkonnaamet.ee 
 
Looduskaitse planeerimise osakond, spetsialist Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava

Jana Arula, 5697 8857, jana.arula@keskkonnaamet.ee 

Looduskaitse planeerimise osakond, juhtivspetsialist Looduskaitse valdkonna juhtimine 

Nele Saluveer, 56939110,
nele.saluveer@keskkonnaamet.ee 

Kõik Keskkonnaameti töötajate kontaktid.

Luitemaa looduskaitseala ja puhkekohtade haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Küsimuste korral võta ühendust:

Ametikoht Kontakt
Külastusala juht Riho Männik, 517 2636, riho.mannik@keskkonnaamet.ee 
Teabejuht Küllike Sisask, 5302 0833, kullike.sisask@rmk.ee 
Loodusvaht Urmas Mitt, 5688 5034, urmas.mitt@rmk.ee


Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, anna sellest teada riigiinfo telefonil 1247.