Kohalikule

Kaitseala kaks kõige tähtsamat dokumenti on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused, kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan.

Luitemaa looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt.Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.
 

Nigula looduskaitsealaga seotud kontaktid:

 

Looduskasutuse osakonna spetsialist

Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal, hoiualal

Maris Pärn, 5697 7945, maris.parn@keskkonnaamet.ee  


Maahoolduse büroo juhataja

Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine Pärnu- ja Viljandimaal

Gunnar Sein, 5331 0358, gunnar.sein@keskkonnaamet.ee 


Keskkonnahariduse büroo spetsialist

Keskkonnahariduslikud programmid, ürituste korraldamine, maakondlik keskkonnahariduse ümarlaud, kodulehe haldus, noorte looduskaitsjate programm

Kalle Kõllamaa, 504 7219, kalle.kollamaa@keskkonnaamet.ee


Metsaosakonna spetsialist

Kaitsealused ja majandusmetsad

Sander Koemets, sander.koemets@keskkonnaamet.ee 


Looduskaitse planeerimise osakonna spetsialist

Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava

Jana Arula, 5697 8857, jana.arula@keskkonnaamet.ee 


Looduskaitse planeerimise osakonna juhtivspetsialist

Looduskaitse valdkonna juhtimine

Nele Saluveer, 5693 9110, nele.saluveer@keskkonnaamet.ee Kõik Keskkonnaameti töötajate kontaktid.
 

Riigimetsa Majandamise Keskuse kontaktid

Külastusala juht

Riho Männik, 517 2636, riho.mannik@rmk.ee 


Teabejuht

Küllike Sisask, 5302 0833, kullike.sisask@rmk.ee 


Loodusvaht

Urmas Mitt, 5688 5034, urmas.mitt@rmk.eeKui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, anna sellest teada riigiinfo telefonil 1247.