Kohalikule
Looduskaitsealal on tegevused reguleeritud looduskaitseseadusega ja Luitemaa looduskaitseala kaitse-eeskirjaga. 
Luitemaa looduskaitseala ja Luitemaa hoiuala kaitsekorralduskava 2017-2026 on kaitseala rakenduslik tegevusplaan. 
Luitemaa looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.
Keskkonnaameti maakondlik kontor asub Pärnus, Roheline tn 64:
tel: 447 7388; e-post: info@keskkonnaamet.ee
lahtiolekuajad: E-N 9.00-12.00 ja 13.00-16.00, R 9.00-12.00.
Soovitame vastava spetsialistiga eelnevalt vastuvõtuaeg kokku leppida.