Rahvusparkide turismiettevõtjad tutvusid Rootsis kestliku turismi näidetega

Autor:

Nele Sõber

22.-24. aprillil toimus ERASMUS+ projekti KNOWNATURE partnerite kohtumine Rootsis, Kullabergi looduskaitsealal. Eestist osales peale partnerite 7 loodusturismiettevõtjat - aktiivsete tegevuste pakkujat - Lahemaa, Soomaa ja Matsalu rahvuspargi piirkondadest.

Kullabergi looduskaitseala on suurepärane näide, kus kaitseala valitseja, kohaliku omavalitsuse, maakondliku arenduskeskuse ja turismiettevõtjate vahel on hea koostöö ning konstruktiivne dialoog. Kullaberg on huvitava looduse ja ajalooga. Muud hulgas saadi teada, miks väikelinnakest Mölle't on kutsutud patulinnaks.

Skåne maakonnas on 1,3 miljonit elanikku ja 33 kohalikku omavalitsust. Kullabergi LKA on jaotatud kaheks – ida ja lääne osa. Kokku 1358 ha ning asub poolsaarel, mida külastab aastas ligikaudu 600 000 inimest ja looduskeskust 100 000 inimest. Enamus külastajad on roostlased, taanlased ja sakslased. Matkajaid oli 2023. a ca 177 000, autosid 276 000. Suur külastuskoormus tekitab aga väljakutseid - näiteks parkimine, erosioon, telkimine ja lõkke tegemine selleks mitte ettenähtud kohas, millele koos otsitakse lahendusi. Kõige suurem autode hulk on registreeritud juulis, kui on ca 2000 autot ühe päeva jooksul poolsaare erinevates parklates.

Aktiivsete tegevuste ampluaa on väga lai - pringlivaatlus, linnuvaatlus, matkamine, kaljuronimine, rattasõit jne. Kullaberg on saanud Euroopa Kaitsealade Liidult kestliku turismi sihtkoha tunnustuse nii nagu ka Lahemaa, Soomaa ja Matsalu rahvusparkide piirkonnad.

Eesti ettevõtjad said kogeda ehedaid elamusi ja kestlikult toimetavaid ettevõtjaid. Kõik külastatud ettevõtjad sh põllumajandustootjad ja toitlustajad tõid välja, mil moel nad panustavad keskkonnahoidu ja kuidas nad täidavad kestlikkuse teisi valdkondi (majandus, sotsiaal). See avaldas muljet ja loodetavasti ettevõtjad said inspiratsiooni, kuidas oma tooteid ning teenuseid selle pilguga üle vaadata või oma koostööpartnereid õigesse suunda nügida.

Projekti partnerid ja turismiettevõtjad kohtuvad oktoobrikuus Eestis, kui näitlikustame Eesti Maaülikooli abil koormustaluvuse teemat nii Tolkuse kui Viru rabas ja Kullisool.