Eesti Kunstiakadeemia tudengid mõõdistasid Soomaal Adojaani talu hooneid

5.–9. juulini mõõdistasid ja joonestasid Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna tudengid Soomaal Riisa külas asuva Adojaani talu hooneid. Mõõdistuspraktikat juhendas puusepp ja restauraator Joosep Metslang.

Mõte korraldada praktika just Adojaani talus küpses Joosep Metslangi peas 2019. aastal Soomaa arhitektuuripärandi õppepäeva juhendades. Toona Adojaani väikest aidahoonet vaadeldes tekkis Joosepil kahtlus, et tegemist võib olla väga vana ehitisega – võib-olla isegi ühe vanimaga Soomaal senini säilinuist. Sama aasta lõpus õnnestus määrata aidahoone palkide vanust aastarõngaste järgi nn dendrokronoloogia meetodiga. Uuringu käigus selgus, et ait oli valmistatud palkidest, mis olid langetatud 1753. aastal. Seega osutusid Joosepi kahtlused tõeks.

Kuna Adojaani talu on Soomaal väga oluline nii kultuuriloolise tausta kui ka asukoha poolest, on paljude kultuuripärandi alaste tegevustega keskendutud just sellele talule. Soomaa arhitektuuripärandis esindab Adojaani talu piirkonna vanimat, 18. sajandist säilinud ehituskihistust. Talukompleksi hooned on olnud pikalt hooldamata ja see võimaldas mõõdistuspraktikal olemasolevat lihtsasti dokumenteerida. Praktika käigus valminud joonised on edaspidi toeks hoonete restaureerimisel.

Suurem osa praktikast möödus Adojaani talu hooneid mõõdistades ning joonestades. Lisaks külastati Johann Köhleri sünnitalu Lubjassaares, kus tudengid tutvusid kohaliku arhitektuuri- ja kultuuriajalooga. Tegevused tipnesid 9. juulil toimunud Soomaa arhitektuuri teemapäevaga, kus tudengid ja nende juhendaja Joosep Metslang tutvustasid praktika tulemusi. Maastikuökoloog ja dendrokronoloog Alar Läänelaid tutvustas dendrokronoloogia meetodit hoonete vanuse määramisel ning juhendas seejärel Adojaani talu rehemaja vanuse dateerimist. Saadi teada, et rehemaja on ehitatud palkidest, mis on langetatud 1878. aastal.

Lõplik kokkuvõte praktikast koos joonistega valmib 2021. aasta septembris. Jooniste originaalid antakse Eesti Vabaõhumuuseumile arhiveerimiseks. Tulemused esitatakse ka omanikele ja Keskkonnaametile.

Praktika korraldamisel oli abiks Keskkonnaamet, tudengite majutamist toetas Soomaa puhkeküla.

Suur tänu Soomaa puhkeküla ja Lubjassaare talu pererahvale, Eesti Kunstiakadeemia tudengitele ning nende juhendajatele Joosep Metslangile, Karola Mursule ja Alar Läänelaiule!

Õppepäeva juhendajad võtavad spetsiaalse puuriga palgist puiduproovi vanas palkidest talumajas.

Õppepäeva juhendaja Alar Läänelaid (paremal) ja Joosep Metslang majapalgist puiduproovi võtmas. Foto: Sandra Urvak