Alanud looduskaitsekuu kutsub pöörama tähelepanu muutustele looduses

Autor:

Margit Turb

Selle aasta looduskaitsekuu juhtmõte „Püsiv ja muutuv Eesti looduses“ kutsub pöörama tähelepanu sellele, kuidas ja miks loodus meie ümber muutub ning milline roll on muutustes inimesel.

Teadmised loodusest, arusaam looduse hoidmisest ning ka loodus meie ümber on ajas muutunud. Aina rohkem teadvustame, et elurikkus on meie füüsilise ja vaimse tervise ning kogu majanduse aluseks ning püüame leida tasakaalu looduse kaitse ja kasutamise vahel.

Näiteks on meie sood ja rabad väga vanad ja tundlikud kooslused, mis jäid raske ligipääsetavuse tõttu inimmõjust sajanditeks peaaegu puutumata. Tehnika arenedes aga hoogustus turbakaevandamine ning soo arvelt taheti juurde saada ka metsa- ja põllumaad. Viimase paarikümne aasta jooksul on hakatud meie märgalasid taastama, hinnates nende pakutavaid väärtusi puhta vee talletamisel, liikide kaitsel ja puhkealadena. Just soode kasutamist ja soid tabanud muutused jõudsid sel aastal looduskaitsekuu plakatile.

Kuu aja jooksul korraldatakse koos loodusturismi ettevõtjate ja keskkonnakaitseorganisatsioonidega üle Eesti palju üritusi, millest on oodatud osa saama kõik huvilised. 
Heaks tavaks on saanud ka tunnustada inimesi, kelle teod on eeskujuks looduse hoidmisel. 

Looduskaitsekuu ürituste info on koondatud Keskkonnaameti kodulehele.

Looduskaitsekuu plakat soode muutumise kohta ajas
Looduskaitsekuu 2022 plakat