Uudised

Äsja kinnitatud kaitsekorralduskava näeb ette Nabala-Tuhala looduskaitseala veerežiimi ja poollooduslike koosluste taastamist, samuti külastustaristu parandamist.

Sündmused

Kaitsekorralduskavas kirjeldatakse ala kaitse-eesmärgiks olevaid loodusväärtusi, nende mõjutegureid ja kaitsemeetmeid ning koostatakse tegevustabel.