Keskkonnaamet tutvustab Nabala-Tuhala looduskaitseala kaitsekorralduskava tööversiooni aastateks 2023‒2032

Autor:

Reet Kristian
Tuhala
59.200194219014, 24.964582649275

Lisainfo

Kristi Pai
5695 8657

59.200194219014, 24.964582649275

Kaitsekorralduskavas kirjeldatakse ala kaitse-eesmärgiks olevaid loodusväärtusi, nende mõjutegureid ja kaitsemeetmeid ning koostatakse tegevustabel. Olulisemad kaitsealal kavandatud tegevused on seaotud loodusliku veerežiimi taastamisega Natura aladel, poollooduslike koosluste taastamise ja hooldamisega ning liigikaitseliste hooldustöödega. Samuti on kavandatud külastuskorralduslikke töid, mis hõlmavad nt infotahvlite ja täiendavate infoviitade paigaldamist, olemasolevate matkaradade hooldamist ning Tuhala Nõiakaevu piirkonna külastustaristu parendamist. Kaitsekorralduskava koostab Consultare OÜ, Mari Raidla, tel 5563 8008, mari.raidla@consultare.ee


Kaitsekorralduskava tööversiooniga saab tutvuda Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee.
Ettepanekud on oodatud e-postile info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 1. maiks 2022. a.

Kaitsekorralduskava avalikkuse kaasamise koosolek toimub 5. mail 2022. a. kell 15.00 veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel. Koosolekuga liitumiseks klõpsa siin. 
Koosolekule on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud. Koosolekul tutvustatakse kaitsekorralduskava tööversiooni ning oodatakse täiendavaid ettepanekuid kaitsekorralduslike tegevuste kohta.