Uudised

Eelmise aasta lõpu seisuga said 120 kaitstavat ala omale kaitsekorralduskavad. Enamik neist olid nn lühikavad (kaitsekorralduskavade lühiversioonid) Natura 2000 võrgustiku aladele, millel seni kavad puudusid.