Kontaktid

Looduskaitsealal on tegevused reguleeritud Viidumäe looduskaitseala kaitse-eeskirja ja looduskaitseseaduse alusel.

Viidumäe looduskaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024 on kaitseala rakenduslik tegevusplaan. Loe kaitsekorralduskavade kohta lähemalt Keskkonnaameti kodulehelt.

Viidumäe looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Keskkonnaameti maakondlik kontor asub Kuressaares (Tallinna 22). 

tel: 6625999; e-post: info@keskkonnaamet.ee

lahtiolekuajad: E-N 9.00-12.00 ja 13.00-16.00, R 9.00-12.00. Lähtudes kehtivatest piirangutest ja vältimaks uue haiguspuhangu levikut toimub vastuvõtt ainult eelregistreerimisega. Ametnikega saab ühendust e-posti või telefoni teel.

Soovitame vastava spetsialistiga eelnevalt vastuvõtuaeg kokku leppida.

 

Viidumäe looduskaitsealaga seotud Keskkonnaameti töötajate kontaktid


Looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist

Looduskaitse valdkonna juhtimine Saare maakonnas

Meeli Kesküla, tel: 53454246, meeli.keskula@keskkonnaamet.ee


Maahoolduse büroo spetsialist

Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine    

Johannes Kõdar, tel: 5333 8176, johannes.kodar@keskkonnaamet.ee


Looduskaitse planeerimise osakond vanemspetsialist

Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava    

Gunnar Raun, tel: 5688 7157,  gunnar.raun@keskkonnaamet.ee


Loodushoiutööde büroo vanemspetsialist

Kaitstavad liigid ja üksikobjektid, võõrliigid    

Maarja Nõmm, tel: 5682 0722,  maarja.nomm@keskkonnaamet.ee


Looduskasutuse osakonna kultuuripärandi spetsialist

Kultuuripärandi koolitused, kultuuripärandi alased seisukohad    

Krista Kallavus, tel: 522 6139,  krista.kallavus@keskkonnaamet.ee


Looduskasutuse osakonna  juhtivspetsialist

Rahvaürituste, projekteerimistingimuste jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal    

Meeli Kesküla, tel: 53454246, meeli.keskula@keskkonnaamet.ee


Metsaosakonna spetsialist

Metsanduslik nõustamine    

Urmas Lambut, tel: 524 8972, urmas.lambut@keskkonnaamet.ee


Jahinduse ja vee-elustiku büroo vee-elustiku vanemspetsialist

Kalandus, harrastuspüük  

Märt Kesküla, tel: 523 4410,  mart.keskula@keskkonnaamet.ee


Jahinduse ja vee-elustiku büroo jahinduse spetsialist

Jahinduse korraldamine    

Ivar Marlen, tel: 5304 0354,  ivar.marlen@keskkonnamet.ee


Keskkonnahariduse büroo spetsialist

Õppeprogrammid, kodulehe haldus, ürituste korraldamine, noore looduskaitsja programm    

Mahe Metsalu, tel: 5304 7882, mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee


 

Riigimetsa Majandamise Keskuse töötajate kontaktid

Üllar Soonik, külastusala juht, tel 515 8901, 676 7551, ullar.soonik@rmk.ee

Mati Ivalo, loodusvaht, tel 5349 6525, mati.ivalo@rmk.ee

Ants Animägi, looduskaitse spetsialist, tel 511 6458

           
Riigimaadel asuvate matkaradade, telkimisalade, puhke- ja lõkkekohtade haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) külastuskorraldusosakond.
Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonile 1247 või elektronposti aadress on 1247@1247.ee