Kontaktid

Looduskaitsealal on tegevused reguleeritud Viidumäe looduskaitseala kaitse-eeskirja ja looduskaitseseaduse alusel.

Viidumäe looduskaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024 on kaitseala rakenduslik tegevusplaan. Loe kaitsekorralduskavade kohta lähemalt Keskkonnaameti kodulehelt.

Viidumäe looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Keskkonnaameti maakondlik kontor asub Kuressaares (Tallinna 22). 

tel: 6625999; e-post: info@keskkonnaamet.ee

lahtiolekuajad: E-N 9.00-12.00 ja 13.00-16.00, R 9.00-12.00. Lähtudes kehtivatest piirangutest ja vältimaks uue haiguspuhangu levikut toimub vastuvõtt ainult eelregistreerimisega. Ametnikega saab ühendust e-posti või telefoni teel.

Soovitame vastava spetsialistiga eelnevalt vastuvõtuaeg kokku leppida.

Viidumäe looduskaitsealaga seotud Keskkonnaameti töötajate kontaktid:   

Ametikoht Valdkond Kontakt
   
Looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist Looduskasutuse valdkonna juhtimine Lääne regioonis Kadri Hänni, tel: 5277419             kadri.hanni@keskkonnaamet.ee 
Maahoolduse büroo spetsialist Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine Johannes Kõdar, tel: 53338176   johannes.kodar@keskkonnaamet.ee 
Looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialist Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava Gunnar Raun, tel: 56887157       gunnar.raun@keskkonnaamet.ee 
Loodushoiutööde büroo vanemspetsialist Kaitsealused liigid, võõrliigid (karuputk), kaitstavad üksikobjektid Maarja Nõmm, tel: 56820722       maarja.nomm@keskkonnaamet.ee 
Looduskasutuse osakonna  vanemspetsialist Rahvaürituste, projekteerimistingimuste jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal Allar Liiv, tel: 5772448                   allar.liiv@keskkonnaamet.ee 
Metsaosakonna spetsialist Metsanduslik nõustamine Urmas Lambut, tel: 4527752         urmas.lambut@keskkonnaamet.ee 
Jahinduse spetsialist Jahinduse korraldamine Ivar Marlen, tel: 53040354             ivar.marlen@keskkonnamet.ee 
Keskkonnahariduse büroo spetsialist Õppeprogrammid, kodulehe haldus, ürituste korraldamine, noore looduskaitsja programm, looduskeskuse broneerimine Mahe Metsalu, tel: 53047882             mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee 

Kõigi Keskkonnaameti töötajate kontaktid.

 

Viidumäe looduskaitseal riigimaadel asuvate õpperadade,puhkekohtade ja vaatetorni haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) külastuskorraldusosakond.

Küsimuste korral võta ühendust:

Ametikoht Ees- ja perekonnanimi Kontakt
Külastusala juht Üllar Soonik 515 8901, 676 7551, ullar.soonik@rmk.ee 
Teabejuht Heli Alliksoon 527 7421, 676 7521, info.vilsandi@rmk.ee
Loodusvaht Mati Ivalo 5349 6525, mati.ivalo@rmk.ee 

Viidumäe looduskaitseala riigimaadel teostab looduskaitselisi töid Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) looduskaitseosakond ja metsamajandusosakonna looduskaitsetalitus.

Küsimuste korral võta ühendust:

Ametikoht Ees- ja perekonnanimi Kontakt
Looduskaitsespetsialist Ants Animägi tel: 511 6458, ants.animagi@rmk.ee 
Looduskaitse tööjuht Timo Asuja tel: 5113 360, timo.asuja@rmk.ee

 

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonile 1247.

Hädaabinumber 112