Eesti kaitsealad

Eestis on 962 kaitseala kogupindalaga 789 464 ha. Siin lehel saad uurida suuremate kaitsealade kaitse korraldamise, külastamisvõimaluste ja infomaterjalide kohta.
2. veebruaril, märgalade päeval, andis Keskkonnaamet kümnele Eesti…
Sertifikaadi saanud ettevõtjad 02.02.2023
Eesti on rikas märgalade poolest. Meie märgalad on sood, üleujutatavad jõeluhad…
Märgalade päev 2023
25. jaanuaril tunnustasid Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet ühes…
Parimad pärandniitude majandajad 2022. Foto Heikki Avent
Kasari jõe veetase tõusis 17. jaanuaril 228 cm üle veemõõtmisjaama nulltaseme,…
Vaade õhust veeväljale. Looklevad paralleelsed põõsasteread tähistavad Kasari jõge.õge
Keskkonnaamet kinnitas 28. detsembri korraldusega kaitsekorralduskavad Valga…
haavapuul on ülespoole kaardunud roheliste sulgjate võsudega sammal
 
Rahulikke jõule ja toimekat uut aastat! Lumine maastik valgete härmas puudega, helge valgus, kuigi väljas on külm
Keskkonnaagentuuri ja -ameti ühisel jõul lisati Lahemaa rahvuspargi maakasutuse…
punaste, roheliste ja siniste joonte ja täppidega markeeritud kaart