2023. aasta kevadel algab taas Lahemaa piirkonna giidide koolitamine.…
Mohni loodusrada
15. veebruaril jõustus pliihaavlite kasutamise ja kaasas kandmise keeld…
Eesti kaart, kuhu on sinisega märgitud pliimoona kasutamise keelualad
11. märtsil kell 10 Ala-Mähkli talus Karula rahvuspargis toimub ühine luudade…
Luuategemise päeva kuulutus
16. veebruaril kell 18:00 on huvilised oodatud Lahemaa rahvuspargi…
Kuulutus loodusõhtust Aasta lind - aul.
Veebruari alguses said Tartu üliõpilaste looduskaitseringi tudengid ja…
Vaade ülevalt alla: matkajad puhkehetkel lumises Vällamäe rabalagendikul. Foto: Silver Eensaar
Eesti on rikas märgalade poolest. Meie märgalad on sood, üleujutatavad jõeluhad…
Märgalade päev 2023
Rahvusvahelisel märgalade päeval, 2. veebruaril, said kestliku loodusturismi…
Sertifikaadi saanud ettevõtjad 02.02.2023
25. jaanuaril tunnustasid Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet ühes…
Parimad pärandniitude majandajad 2022. Foto Heikki Avent
Kasari jõe veetase tõusis 17. jaanuaril 228 cm üle veemõõtmisjaama nulltaseme,…
Vaade õhust veeväljale. Looklevad paralleelsed põõsasteread tähistavad Kasari jõge.õge