Päästeamet on kehtestanud osades maakondades tuleohtliku aja
Märksõnad

Arvestades ilmastikuprognoose, maastiku tuleohu taset ning metsa- ja maastikutulekahjude esinemissagedust kehtestas Päästeamet alates 20. juulist 2021 tuleohtliku aja Ida- ja Lääne-Virumaal, Jõgevamaal, Pärnumaal ning Tartumaal.

Esmakordselt Eestis rakendub tuleohtlikul ajal maakonniti võõral metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal viibimise ja mootorsõidukiga sisenemise keeld. Mootorsõidukite ülalmainitud aladele sisenemise keeld piirab eelkõige lõbustustegevusi. Lubatud on aga eluliselt vajalikud (elutähtsa teenuse tagamine) või edasilükkamatud tegevused (lisaks ülal välja toodud hooajatöödele), mis võivad olla seotud uuringute, elektritööde, julgeoleku jms tegevustega.

Tuleohtlikul ajal on keelatud:

  • metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal grillimine, lõkke tegemine, suitsetamine ning sisenemine mootorsõidukiga, sh parkimine
  • lõket teha ja grillida, sh isiklikus ja RMK metsas

Tuleohtlikul ajal on lubatud:

  • liigelda jalgsi või rattaga
  • metsatööd omaniku vastutusel
  • turba- ja põllumajandustööd omaniku vastutusel
  • grillida ja lõket teha vaid isiklikus aias

Päästeamet analüüsib olukorda igapäevaselt ning muutusi piirangutes võib tulla veel. Juulis on toimunud juba üle 100 metsa- ja maastikutulekahju.

Riigi Ilmateenistuse tuleohukaardiga saab tutvuda SIIN.

Loe lisainfot Päästeameti kodulehelt.