Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja muudetud eelnõu avalik väljapanek
Lagled
Nele Sõber
Märksõnad

Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja muudetud eelnõud tutvustav avalik väljapanek toimub ajavahemikul 4. aprillist kuni 6. maini 2022.

Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja muutmise esimene avalik väljapanek toimus novembrist 2020 kuni veebruarini 2021. Esimese avaliku väljapaneku jooksul laekus palju muudatusettepanekuid, mis vajasid pikemat analüüsi. Ettepanekuid ja vastuväiteid, uusi teadmisi ala loodusväärtuste kohta ja mõnevõrra muutunud looduskaitselisi põhimõtteid arvesse võttes on Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõud, seletuskirja ja vööndite piire olulisel määral ja rahvuspargi välispiiri vähesel määral muudetud.

Parandusettepanekud ja vastuväited muudetud kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada avalikustamise perioodil hiljemalt 6. maiks kirjalikult Keskkonnaametile info@keskkonnaamet.ee või Pikk 20a, Pärnu.

Eelnõu tutvustamiseks korraldatakse infopäev, mis toimub 18. aprillil kell 15.00 veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel.

Muudetud eelnõu avalik arutelu toimub Lihula kultuurimajas 15. juunil kell 15.00.

TÄPSEM INFO JA MATERJALID ON LEITAVAD https://keskkonnaamet.ee/matsalu-rahvuspargi-kaitse-eeskiri

Lisainfo: Kaie Eha, 5393 2045, kaie.eha@keskkonnaamet.ee