Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja avalik arutelu veebis
Märksõnad

Kaitse-eeskirja eelnõu avalik arutelu toimub 22. märtsil 2021 kell 15 Microsoft Teams vahendusel. 
Viiruse COVID-19 laiema leviku tõttu ei ole võimalik avalikku arutelu korraldada algselt planeeritud kujul Lihula Kultuurimajas. 
Avalikul arutelul tutvustame laekunud ettepanekuid ja sellest lähtuvalt menetluse edasist käiku.

LISAINFO ja liitumise link: https://www.keskkonnaamet.ee/et/matsalu-rahvuspargi-kaitse-eeskirja-muutmine