Kultuuripärandi koolitused 17.-20. august
Foto: K.Kallavus erakogu
Kallavus, K.
Märksõnad

Olete oodatud:

17.-18. augustil Meelvasse kivimüüri taastamise ja kuivlao koolitusele,

19. augustil 17-20 Lihula mõisa kuulama pööningukorruste väljaehitamisest,

20. augustil 10-18 Metsküla rahvamajja savikrohvi koolitustele.

Koolitusi rahastab Keskkonnaamet projektist „Kultuuripärandi koolitused rahvusparkidele“ ja kahe viimase puhul on koostööpartneriks Eesti Vabaõhumuuseumi Maa-arhitektuuri Keskus.

Kõikidel koolitustel on osalejate arv piiratud! Info ja eelregistreerimine kuni 16. augustini: Krista Kallavus krista.kallavus@keskkonnaamet.ee, tel 5226 139.

 

"Kivimüüri konserveerimine ja kuivladu Meelvas“

17. augustil kell 13-19 ja 18. augustil kell 10-18 Otsa talus.

17. augustil Müüri ettevalmistustööd. Müüri  ülevaatus, vajadused ja võimalused taastamiseks. Kuivlao müüri aluse ettevalmistamine, konserveeritava müüriosa puhastamine, lahtise osa eemaldamine, kivide valimine.  Akna silluse asendamine.

18. augustil Kuivlao kasutusvõimalused. Kivide tasakaal ja seotus kuivlao müüris. Müüri konserveerimine lubimördiga ja kuivlaos müüriosa ladumise teooria ja praktika. Juhendab Laur Oberschneider MTÜ Vana ja Väärt.

Osalejatel palutakse kaasa võtta: kaitseprillid, tugevad töökindad, soovitavalt ka turvajalatsid, mörditööle kummikattega kindad, müürihaamer ja kellu.

Osalejad tasuvad kohapeal sularahas lõunasöögi ja kohvipauside eest 5 EUR/päev.

Kaasa võtta oma sööginõud- kruus, kauss, lusikas.

„Pööningukorruste väljaehitamine“

19. augustil kell 17 Lihula mõisas.

Katusetoetused 2021. Aune Mark EVM Maa-arhitektuuri Keskus.

Katusekorruse kasutamise võimalikkus ja kaasnevad riskid: erinevad ehitusmaterjalide kombinatsioonid, päevavalguse saamine, õhu liikumine, arutelu esteetika üle. Doktorikraadiga ehitusinsener Üllar Alev.

Looduslikud ja traditsioonilised ehitusmaterjalid pööningukorruse soojustuses.      Tarmo Andre Elvisto Säästva Renoveerimise Infokeskus.

Osalejad tasuvad kohapeal sularahas 5 EUR kohvipausi eest.

Kaasa võtta oma kruus.

„Savikrohvi koolitus Metsküla rahvamajas“

20. augustil  kell 10-18.

10 - 11.30 Savi kasutamisest ehituses ajaloolisest mördist tänapäeva läikpahtlini. Tampsavi, kergsavi, cob, krohvid erinevate looduslike lisanditega. Sobivad aluspinnad ja ettevalmistamine.

11.30 – 13.30 Praktiline töö püstpalk seinal. Aluspinna ettevalmistamine. Erinevate lisanditega krohvisegu valmistamine, krohvimine, kumerad pinnad ja reljeefsed kujundid.

13.30 - 14 Lõuna

14 - 18 praktiline töö

Juhendab SVEN ALUSTE Equilibre MTÜ https://hobukoolipark.ee/loodus/koolitaja .

Osalejatel palutakse kaasa võtta: tööriided, -kindad, -jalatsid.

Osalejad tasuvad kohapeal sularahas lõunasöögi ja kohvipauside eest 15 EUR, pakutakse taimetoitu. 

Kaasa võtta oma sööginõud- kruus, kauss, lusikas!

Kohtumiseni koolitustel!