Konkurss "Parim pärandniidu majandaja 2022"

Autor:

Kalle Kõllamaa
Pärandniit Saleveres
Ave Huugen

Kuulutame välja konkursi „Parim pärandniidu majandaja 2022“!

Pärandmaastikud – ranna- ja puisniidud, loopealsed ja luhad - on Eesti liigirikkaimad kooslused, paljude taimede ja loomade elu- ja pesitsuspaigad, aga ka tähtis osa meie kultuuriloost ja identiteedist.

Pärandkooslused säilivad üksnes niites või karjatades ja ehkki maakasutus ning traditsiooniline maaelu on muutunud, on meil üle 800 pärandniitude majandaja, kes oma tegevusega mitmekesistavad põllumajandust ja kannavad hoolt selle eest, et Eesti traditsioonilised looduskooslused ei hääbuks, vaid oleksid hästi hooldatud ja hoitud!  

Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi kureeritava projekti „Loodusrikas Eesti“ korraldatava konkursi eesmärk ongi tunnustada neid pärandniidu majandajaid, kes paistavad silma pühendumuse, eeskujuliku hooldamise ning loodushoidliku mõtteviisi ja tegutsemisega, olles seejuures panustamas ka kogukonna tegemistesse ja pärandniitude valdkonna arengusse!

Ühtlasi tahame edendada riigi ja maaomanike koostööd, populariseerida pärandniitude majandamist ning tugevdada Eesti pärandniidu majandajate võrgustikku.

Konkursitingimustega saab tutvuda www.loodusrikaseesti.ee/et/parandniidu-majandaja-22.

Konkursil osalemiseks tuleb saata kandideerimisavaldus hiljemalt 12. detsembril 2022 e-posti aadressile nele.sober@keskkonnaamet.ee.

Tunnustuse pälvinud pärandkoosluste majandajate autasustamine toimub 25. jaanuaril 2023.

2021. aastal osutusid 13 nominendi hulgast võitjateks Viljar Ilves Alam-PedjaltUlvi ja Tiit Uusoja Hiiumaalt  ja Ülle Tamm Manijalt.

Loodame, et pärast teistkordset tunnustamist saame öelda, et sündinud on silmapaistvate pärandniitude majandajate tunnustamise traditsioon!