Käsivikatiga niitmine Kiideva puisniidul 13.juulil kell 17.00
Märksõnad

Eestimaa Looduse Fond ja Keskkonnaamet kutsuvad  VIKATIGA NIITMISE PÄEVALE Matsalu rahvusparki Kiideva puisniidule. Oodatud on kõik - nii algajad kui ka juba kogemusega vikati käsitsejad. Kohapeal toimub juba traditsiooniks saanud väike mõõduvõtmine vikatitega - Matsalu Materdaja 2021. Niitmisvõtteid ja vikati hooldamise nippe tutvustavad Kiideva puisniidu hooldaja ja pikaaegne vikatiga niitmise entusiast ning propageerija Avo Rosenvald ning vikatiga niitmise propageerija Priit Kukk. Tulge käsitsi niitmist harjutama ja võistlema ning niitjatele-võistlejatele kaasa elama!

Päev on TASUTA. 

Uuri lisa ELFi suviste niitmisürituste kohta: www.elfond.ee/tuleniitma

Kõikidel üritusel lähtume riiklikult kehtestatud liikumispiirangutest ja soovitustest.

Üritus toimub Eestimaa Looduse Fondi, Keskkonnaameti, Pärandkoosluste Kaitse Ühingu, Karula Hoiu Ühingu ning teiste partnerite koostöös. Ürituse toimumist toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.