Kaitsealadel algasid metsaelupaikade inventuurid

Autor:

Riina Kotter
Märksõnad

Keskkonnaamet tellis üleeuroopalise kaitsealade võrgustiku metsamaadele Eestis loodusdirektiivi elupaikade inventuurid. Selle käigus kontrollivad eksperdid metsaelupaikade ja loodusväärtuste esinemist ligi 27 000 hektaril.

Inventuuride käigus kontrollivad eksperdid elupaikasid metsade piiranguvööndites Natura 2000 võrgustiku metsamaadel. Eesmärk on saada teada elupaikade tegelikud pindalad ja ülevaade väärtustest, et neid senisest paremini kaitsta. Paikades, kus metsaelupaigad on muutunud, saab neid edaspidi värskete andmete põhjal paremini hoida. Seal, kus elupaika ei ole, saab lubada piiranguvööndites lubatud tegevusi. sõnas Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna juhtivspetsialist Riina Kotter.

Eksperdid teevad inventuure Lahemaa, Vilsandi ja Matsalu rahvusparkides, Haanja ja Otepää looduspargis, Kõnnumaa, Rabivere ja Kõrvemaa maastikukaitsealal, Nehatu, Puhtu-Laelatu, Nigula, Sookuninga ja Luitemaa looduskaitsealal, Luitemaa hoiualal ning Marimetsa-Õmma loodusalal. Need on alad, mis on seni osaliselt inventeerimata või mille inventuuri andmed on aegunud.

Inventuuri käigus teevad eksperdid riigi- ja eramaadel välitöid alates aprilli keskpaigast. Maaomanikel, kes soovivad inventuuride kohta rohkem teavet, palume kirjutada e-aadressile info@keskkonnaamet.ee. Keskkonnaamet tänab maaomanikke mõistva suhtumise eest.

varrekese otsas on suur kupar. Sammal kasvab laguneval kännul.
Lehitu hiidkupar on Eesti punase nimestiku ohulähedane liik. Leidub palu- ja nõmmemetsades. Margit Turb