Adojaani talu mõõdistustulemusi tutvustav seminar 9.juulil
Märksõnad

5.–9. juulil mõõdistavad ja joonestavad Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna tudengid Soomaal Riisa külas asuva Adojaani talu hooneid. Adojaani talul on Soomaa piirkonna arhitektuuripärandis eriline koht, kuna see esindab terve piirkonna vanimat säilinud ehituskihistust (18. saj). Kompleksi hooned on olnud pikalt hooldamata ja tulevik ebaselge, mistõttu võimaldab kunstiakadeemia tudengite praktika dokumenteerida selle, mis veel alles on. Praktika käigus valmivad joonised toetavad edasist hoonete konserveerimist.

Praktika viimasel päeval tutvustatakse huvilistele dendrokronoloogia uurimismeetodit ning proovitakse selle abil määrata Adojaani talu hoonete vanust.

Praktika lõppeb reedel, 9. juulil Soomaa rahvuspargi külastuskeskuses toimuva seminariga, kus tutvustatakse praktikal tehtut kohalikele elanikele ja teistele huvilistele.

Valmis joonised skaneeritakse ning saadetakse omanikele, Keskkonnaameti Soomaa rahvuspargi spetsialistidele, SA Eesti Vabaõhumuuseumile ja praktikal osalenud üliõpilastele. Jooniste originaalid antakse Eesti Vabaõhumuuseumile arhiveerimiseks.

Mõõdistamispraktikat korraldavad Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond koostöös Keskkonnaametiga

 

Reede, 9. juulil toimuva seminari kava
Soomaa rahvuspargi külastuskeskus

11.00   Avasõnad 
11.10   Mõõdistuspraktika tutvustus: mida ja miks tehti (Joosep Metslang)
11.30   Tudengite ettekanne praktikal tehtu kohta (käsitsi joonised)
Kohvipaus
12.30   Dendrokronoloogia uurimismeetodi tutvustus (Alar Läänelaid)
14.00   Dendrokronoloogiliste proovide võtmine Adojaani talu juures

 

Pressiteate koostas 

Karola Mursu 

EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

2. juuli 2021


Kontaktid:

Joosep Metslang (Eesti Kunstiakadeemia)

e-posti-aadress: joosep.metslang@gmail.com

tel: +372 5273263


Sandra Urvak (Keskkonnaamet)

e-posti-aadress: sandra.urvak@keskkonnaamet.eemine Adojaani talu juures