Videod Alutaguse kandi kultuuripärandiseminaridest 2020
Märksõnad

Keskkonnaamet koos mitmete partneritega korraldas 2020. aastal  kolm rahvuspargi kultuuripärandit käsitlevad seminari, mille käigus valmisid ka videoloengud rahvuspargi kultuuriväärtustest. Rääkisime Alutaguse murretest, õigeusust, militaarpärandist, taluarhitektuurist.

Keskkonnaamet ja Muinsuskaitseamet koostöös Tartu Ülikooli, Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku,  Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikuga ja Eesti Looduskaitse Seltsiga korraldasid 17.12.2020  seminari Alutaguse kandi murretest ja õigeusust. 

Alutaguse keelemaastikke tutvustas Tartu ülikooli professor akadeemik Karl Pajusalu: „Alutaguse piirkond on ajalooliselt olnud mitmekeelne. Seal on kunagi kõneldud muistse Virumaa murdeid, vadja keelt ja hiljem ka vene keele murdeid. Aastasadade jooksul on Alutaguse mail kujunenud välja põhjaeesti kirdemurre, mida on kutsutudki Alutaguse keeleks. Selle kujunemisele on avaldanud oma mõju ka põhjapoolne, Soome lahe randadel kõneldud murdekeel ning lõuna poolt Peipsi-äärne idamurre. Alutaguse murdekeel on kuulunud Peipsi murdeliitu. Ettekandes selgitati Alutaguse piirkonna erinevaid keelelisi juuri.“

Videoloenugt võib järelvaadata siin: https://youtu.be/PJ1v0YvVtho

Tegime jalutuskäigu Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Jaama Püha Nikolause kirikus koos iguumen Konstantin Novgorodtseviga, kuulasime tema videomõtisklust Jaama kiriku ikoonidest ja ikooni olemusest.

Videloengut võib järelvaadata siin: https://youtu.be/1EDIx-gWq1I

Kuulasime Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ülempreester Tihhon Tammese mõtisklust "Maailm on ikoon" ja osalesime Räpina Püha Sakariase ja Elisabeti koguduse jumalateenistusel.

Videoloengut võib järelvaadata siin: https://youtu.be/1EDIx-gWq1I

Keskkonnaamet, Vaivara Sinimägede Muuseum, Iisaku Kihelkonna Muuseum,  MTÜ Sõja-ajalooline Klubi "Otsing", MTÜ "Eesti Sõjaajaloo Pärand" ja Eesti ICOMOS korraldasid 1. ja 2. juulil Alutaguse rahvuspargi militaarpärandi päevad. 

Esimese päeva teemaks oli Alutaguse rahvuspargi kandis leitud raskerelvastus ja militaarleidude lood. Tegime välitöid ja mõtisklesime Sinimägede muuseumis Alutaguse kandi militaarpärandi saatusest ja staatusest.

Teisel päeval tegime ekskursiooni Alutaguse rahvuspargi piirkonnas: Iisaku hauatähised ja mälestusmärgid Alutaguse vabadusvõitlejatele, II MS ohvrite mälestusmärgid, Vasknarva linnus, II MS aegse Punaarmee partisanide maaletuleku koht Katasel, 1941.a suvesõja episoodid Alutagusel, Kurtna laagri asukoht, kaitseliinid, militaarobjektid Agusalus ja Permiskülas, muud põnevat. Osa võtsid Igor Sedunov, Ain Tähiste, Ivika Maidre, Robert Treufeldt, Ave Paulus jt.

Väliseminari filmiti. Videloenguid Alutaguse rahvuspargi raskerelvastusest võib järelvaadata siit:

Igor Sedunov. Mätasjärvest leitud Nõukogude tank T-34/Saksa trofeetank https://youtu.be/CQjsIL8JSls

Igor Sedunov, Ain Tähiste Ründelennuk Il-2 Konsu Peenjärvest https://youtu.be/biIDB_jYyCA

Igor Sedunov. Polgutasandi jalaväe saatekahur Kõrgesoost https://youtu.be/QtoGjBPpq_g

Keskkonnaamet, Eesti Vabaõhumuuseumi Maa-arhitektuuri keskus ja Iisaku Kihelkonna Muuseum korraldasid 3. juulil vana maja päeva, mille teemaks Alutaguse rahvuspargi alade arhitektuuripärand ja meie taluarhitektuuri hoidmise põhimõtted. Loengutele järgnes väljasõit, kus Heiki Pärdi, Elo Lutsepa ja Anne Nurgamaa juhatusel külastati Iisaku, Illuka, Vasknarva, Kuningaküla, Gorodenko, Alajõe huvipakkuvaid objekte. 

Täname kõiki partnereid ja soovime edukat koostöö jätku 2021. aastal!

Keskkonnaamet

Lisainfo:
 
Ave Paulus, keskkonnaameti Põhja regiooni kultuuripärandi spetsialist, 53327893, ave.paulus@keskkonnaamet.ee
 
 
Jaama kiriku interjöör.
Jaama kiriku interjöör. Foto: Toomas Tuul