Zoom-seminar Alutaguse kandi murretest ja õigeusust

Lisainfo

Ave Paulus
53327893

Keskkonnaamet ja Muinsuskaitseamet koostöös Tartu Ülikooli, Konstantinoopoli Patriarhaadi Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikuga kutsuvad Teid 17. detsembril  kell 13.00-16.00 toimuvale zoom seminarile Alutaguse kandi murretest ja õigeusust. Esinejaid ootame võimalusel Alutaguse rahvuspargi keskusse keskkonnaameti Iisaku loodusmajas, osalejatel palume kasutada zoomi.

Alutaguse keelemaastikke tutvustab Tartu ülikooli professor akadeemik Karl Pajusalu: „Alutaguse piirkond on ajalooliselt olnud mitmekeelne. Seal on kunagi kõneldud muistse Virumaa murdeid, vadja keelt ja hiljem ka vene keele murdeid. Aastasadade jooksul on Alutaguse mail kujunenud välja põhjaeesti kirdemurre, mida on kutsutudki Alutaguse keeleks. Selle kujunemisele on avaldanud oma mõju ka põhjapoolne, Soome lahe randadel kõneldud murdekeel ning lõuna poolt Peipsi-äärne idamurre. Alutaguse murdekeel on kuulunud Peipsi murdeliitu. Ettekandes selgitatakse Alutaguse piirkonna erinevaid keelelisi juuri.“ 

Õigeusumaastike teema puhul jätkame muinsuskaitseameti toel traditsiooniks saanud ikoonipäeva, seekord laiemalt ja keskkonnasuhte kaudu. Teeme videomatka Moskva Patriarhaadi Eesti  Õigeusu Alutaguse piirkonna pühakodades - Kuremäe kloostris ja Vasknarva skeetas, Jaamaküla kirikus. Kuulame Eesti Õigeusu ülempreester Tihhon Tammese videomõtisklust "Maailm on ikoon".

Päeva lõpetame ühise aruteluga keelest, usust ja inimese kohast loodu keskel. 

13.00-14.00  Alutaguse keelemaastikest
Tartu ülikooli professor akadeemik Karl Pajusalu loeng "Alutaguse piirkonna keeleajaloolisest kujunemisest". Järgneb arutelu
 
14.00-15.30 Alutaguse õigeusumaastikest
Konstantinoopoli Patriarhaadi Eesti  Apostlik-Õigeusu Kiriku ülempreester Tihhon Tammese mõtisklus "Maailm on ikoon". Videomatk  Alutaguse piirkonna Moskva Patriarhaadi Eesti  Õigeusu pühakodades. Meid võtavad vastu Kuremäe kloostri ja Vasknarva skeeta,  Jaamaküla kiriku vaimulikud. Külas käivad Anne Nurgamaa, Ave Paulus ja Kalle Merilai, videod ja fotod Toomas Tuul. Arutelu aitab hoida Tihhon Tammes.
 
Zoom link https://zoom.us/j/97553211033?pwd=UFBWSHVhTGNISmdaR01QU2dRdHk5QT09
 
17.12. toimuva seminari eel, kell 11.00-12.30 toimub Alutaguse rahvuspargi koostöökogu koosolek. Kõigil huvilistel on võimalik liituda. Vaata lähemalt siit: https://kaitsealad.ee/et/uudised/1712-alutaguse-rahvuspargi-koostookogu-koosolek
 
 
Lisainfo:
Ave Paulus, keskkonnaameti Põhja regiooni kultuuripärandi spetsialist, 53327893, ave.paulus@keskkonnaamet.ee

 

Märksõnad