Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskava uuendamise algatamise koosolek
58.431059248829, 25.031510919781

Lisainfo

Meelis Suurkask
516 4997

58.431059248829, 25.031510919781

Seoses Soomaa kaitsekorralduskava perioodi lõppemisega järgmisel aastal, toimub 4. juunil kell 15.00 Soomaa rahvuspargi looduskeskuse hoovis kaitsekorralduskava uuendamise algatamise koosolek. 

Plaanis on algatada kolm töörühma - külastuskorralduse töörühm, liigi- ja elupaikade sh maastike hoolduse töörühm ning kultuuripärandi töörühm. 

Kaitsekorralduskavaga määratakse järgmise kümne aasta olulisemad tegevused alaga seotud väärtuste säilitamiseks ja kaitsmiseks. Kava eesmärk on anda ülevaade kaitstavast alast, hinnata ala põhiväärtuste seisundit ja nende kaitseks vajalikke meetmeid, määrata konkreetsed tegevused väärtuste säilitamiseks, taastamiseks ja tutvustamiseks ning seada ootused väärtuste kaitse tulemuslikkusele.

Suuremad tööd, mida kaitsekorralduskavaga planeeritakse, hõlmavad külastuskorraldust ja poollooduslike koosluste hooldamist. 

Koosolekule on oodatud kõik huvilised, kes sooviksid sõna sekka öelda Soomaa rahvuspargi külastus- ja kaitsekorralduslike tööde planeerimisel.

Lisateave: 
Meelis Suurkask
looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialist
meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee
516 4997 

Märksõnad