Soomaa kaitsekorralduskava aastateks 2022-2031 avalikustamine

Autor:

Krista Kingumets
Üleujutus Soomaal Oksal
Krista Kingumets

Lisainfo

Meelis Suurkask
5164997

Keskkonnaamet koostab Soomaa kaitsekorralduskava aastateks 2022‒2031.

Kaitsekorralduskavas on välja toodud alal läbi viidud uuringud, kaitse-eesmärgiks olevad loodusväärtused, nende mõjutegurid ja kaitsemeetmed ning vajalikud tegevused. Peamised kaitsekorralduslikeks tegevusteks on poollooduslike koosluste hooldamine, kaitseala tutvustamine, külastuskorraldus ja kultuuripärandi kaitse.

28. märtsil 2022. a kell 15 toimub avalikkuse kaasamise koosolek Soomaa rahvuspargi külastuskeskuses Kõrtsi-Tõramaal.

Koosolekule on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud. Koosolekul tutvustatakse kaitsekorralduskava tööversiooni ning oodatakse täiendavaid ettepanekuid kaitsekorralduslike tegevuste kohta. 

Kaitsekorralduskava tööversiooniga saab tutvuda siinse teate allosas. 
Ettepanekud on oodatud e-postile info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 4. aprilliks 2022. a. 

Lisainfo: Meelis Suurkask 5164997, meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee

Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskava tööversioon 

Märksõnad