Looduskaitsekuu Keskkonnaameti matkad

Autor:

Helen Kivisild vana
Looduskaitsekuu matkad
Kujundanud Epp Margna

Lisainfo

Helen Kivisild
+37256919805

Tänavuse looduskaitsekuu tunnusmõte on “looduskultuur ühendab”. Keskkonnaameti matkadel 22. ja 23. mail oodatakse huvilisi rahvusparkidesse ja Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialale Hiiumaale. Kõikidele matkadele on vajalik eelnevalt registreeruda, sest kohtade arv on piiratud ning järgida tuleb COVID-19 piirangutest tulenevaid reegleid.  

Alutaguse rahvuspark

22. mai – Tagavälja talu. Matk talu puisniidule. Kevadtaimede traditsioonilised kasutusviisid. Meisterdamine. Avatud kohvik. Koguneme kell 11.00 (eesti keeles) ja kell 14.00 (vene keeles) Tagavälja talus Atsamala külas.
Kirjapanek ja info: Anne-Ly Feršel, anne-ly.fersel@keskkonnaamet.ee, 5332 8287.

Karula rahvuspark
 

22. mai – Matk Kaika ümbruse metsikul maastikul. Matkame mööda radu ja avastame kohti, kuhu rajad ei vii. Karula rahvuspargi loodusväärtused ja nende kujunemine, kohalik kultuur ja selle ajalugu. Tutvume erinevate taime- ja loomaliikidega. Koguneme kell 11.00 Kaikamäe Seltsimaja juures, tagasi hiljemalt kell 14.00. Matkajuht Paula Solvak.

22. mai – Kohalugude retk Ähijärve ääres. Matkame Ähijärve ääres kallasrajal, metsateel, vanal hobuteel ja praegustel teedel. Legendid ja lood Ähijärve jagamisest kahe mõisa vahel, Vilimiku ojja kukkunud kirikukellast, lood tõesti sündinud juhtumistest, Kaika Lainest jm. Vaatame üle naisteallika Annelätte ja meesteallika Märdelätte, ületame kunagise Poola-Rootsi piiri. Matka pikkus umbes 8 km. Koguneme kell 11.00 Karula rahvuspargi külastuskeskuse juures Ähijärvel, tagasi kell 15.00. Matkajuht Mati Urbanik.

22. mai – Kohalugude ja söödavate taimede matk Rebäse künklikul maastikurajal. Ronime kohalikule Araratile, põikame mööda muinasajal asustatud Linnamäest, Raudjärvest ning Karula kandi suurimast uhtorust. Räägime kohalugusid ja saame tuttavaks söödavate taimedega looduses. Matka pikkus 7 km. Matka lõpus on võimalus külastada põlissortidega Vanaema Aeda. Koguneme kell 12.00 Rebäsemõisa matkaraja parklas, tagasi kell 16.00. Matkajuht Tiia Morfin.

Karula rahvuspargi matkadele kirjapanek ja info: Helen Kivisild, helen.kivisild@keskkonnaamet.ee, 525 1552.

Lahemaa rahvuspark
 

22. mai – Rannaluodus rannakieles. Lahemaa ja rannakeel. Käime linnamäel. Peatume Kolga-Aabla suurel liival. Leesil külastame kalmistut, endise koolimaja ja poodi, kus näeme rannakeelt avalikus ruumis. Matkame kirikuni. Peatume Virves, matk küla lõpuni (3 km). Koguneme kell 9.00 Muuksi linnamäe parklas, orienteeruv lõpp kell 13.00. Liigume sihtpunktide vahel oma transpordiga. Matkajuht Riina Laanetu.
Kirjapanek ja info: Enri Uusna, enri.uusna@keskkonnaamet.ee, 5304 7344.

22. mai – Palmse mõisa külad. Ilumäe. Tutvume 2-tunnise loengu raames Ilumäe küla ja Palmse mõisa lähima ja kaugema ajalooga. Villu Jahilo räägib muuseumist, Uno Trumm ajaloost. Käime kalmetel ja kirikuaias. Koguneme kell 12 Ilumäe külamuuseumi juures. Retke pikkus 2 tundi.
Kirjapanek ja info: Ave Paulus, ave.paulus@keskkonnaamet.ee, 5332 7893. 

22.mai – Lahemaa laevaehitus ja merenduse ajalugu. Käime Käsmu laevaehitusplatsidel. Koguneme kell 15.00 Käsmu meremuuseumi juures. Retke pikkus 2 tundi. Loengut peab ja oma muuseumi aardeid tutvustab Aarne Vaik.
Kirjapanek ja info: Ave Paulus, ave.paulus@keskkonnaamet.ee, 5332 7893. 

Matsalu rahvuspark
 

22. mai – Matk Haeska kandis. Kõnnime harva kasutataval metsasihil, metsakarjamaa aia kontrollimiseks kasutataval rajal ja heinamaale viival teel. Läbime taastatud ja hooldatavat puisniitu ning möödume puiskarjamaast. Koguneme kell 10.00 Tuulingu Puhkemaja juures, tagasi hiljemalt kell 14.00. Matka pikkuseks 6,5 km. Matkajuht Ants Ale.
Kirjapanek ja info: Tairi Tappo, tairi.tappo@keskkonnaamet.ee, 5689 8304.

22. mai – Matk Suitsu metsas väljaspool matkarada Suitsu metsa põlistammede ja heinaküüni juurde. Koguneme kell 11.00 Suitsu jõe parklas, tagasi kell 14.00. Räägime kunagiste puisniitude hooldusest ja heinategemisest ning tutvume kohaliku metsaelustikuga. Võimalus külastada Suitsu linnuvaatlustorni. Matka pikkus ca 3 km. Jalga veekindlad matkasaapad või kummikud. Matkajuht Marje Loide.  
Kirjapanek ja info: Kalle Kõllamaa, kalle.kollamaa@keskkonnaamet.ee, 504 7219.

Soomaa rahvuspark
 

22. mai – Matkame Toonoja rabasaarele, samanimelisse külla, kust viimane elanik lahkus 1987. aastal. Saare on üle võtnud koprad, kes on saare tuiksooneks olevale ojale rajanud tosina jagu tamme. Külla minekuks on vaja jalgsi või kanuuga ületada Navesti jõgi. Matk sobib kõigile, retke pikkus minimaalselt 8 km. Jalga kummikud.
Koguneme kell 11.00 Jõesuu Külakohviku parklas, tagasi orienteeruvalt kell 16.00. Matkajuht Algis Martsoo.
Kirjapanek ja info: Krista Kingumets, krista.kingumets@keskkonnaamet.ee, 5562 4391.