Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõud tutvustav avalik väljapanek toimub…
Suitsu jõgi
„Lääne-Saaremaal 19. sajandi teisel poolel kootud ruudulised tekid“ 24.…
kangastelgedel teki kudumine
„Hoburiistad ja rakend“     Kinksi küla Kooli talus…
23.10. Kultuuripärandi õppepäev Matsalu rahvuspargis "Hoburiistad ja rakend"
Reedel, 23. oktoobril 2020 algusega kell 11.00 toimub Eesti Vabaõhumuuseumi…
Roigasaed Tõramaal
Elistvere loomapark sai suve lõpus uue elaniku- Eesti rahvuslooma hundi.…
otse vaatav hunt oma aedikus
Loodusturismi ühingu eestvõttel tähistatakse Eestis esimest korda…
Rahvusvaheline põlislooduse nädal banner
Järvamaal toimuva Kurjailma festivali raames avati Norra-Oostriku…
Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium kutsuvad õpetajaid, loodus- ja…
konverents
Keskkonnaamet kutsub kõiki häid inimesi 1. oktoobril kell 14.00-18.00 Palmsesse…
Altja võrgukuurid