Rahvuspargi kaitse-eeskirja kavandiga saab tutvuda ja ettepanekuid esitada kuni…
Vaade Vilsandi rahvuspargis
23.-25. augustil toimub Otepää noored looduskaitsja Junior Ranger kursus…
lapsed sõitmas ratastega mööda väikest põlluteed
Seekordne kaanelugu on Karula rahvuspargi sümbolliigi, must-toonekure…
Must-toonekure tibu. Foto: Janek Joab
Karula rahvuspargis Kaikamäe seltsimajas 22. juulil kell 19 kõneleb…
nahkhiir on karbis
Tänavu on tuvastatud 96 lendorava asustatud elupaika, millest 14 on uued.…
lendorav puul
Keskkonnaministeerium andis Keskkonnaametile ülesande analüüsida Hiiumaa…
viltused männipuud kinnikasvanud luidetel
Vikatiga niitmise võistlus “Soomaa Vikatimees” toimub 16. juulil algusega kell…
Soomaa Vikatimees
23. juulil Kõruse küla kokkutulek külaväljakul Kaljemäel. 11.00 Kogunemine,…
Kõruse külaväli
Avatud talude päeval: Räägime vikatitest, nende kasutusest ja hooldusest.…
kÄSIVIKATIGA NIITMINE