Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskirjale saab teha parandusettepanekuid

Autor:

Margit Turb vana

Vormsi maastikukaitseala kaitsekorda on vaja muuta. Ootame kõiki huvilisi selles kaasa rääkima!

Kaitseala paikneb Lääne maakonnas Vormsi vallas Borrby, Diby, Hosby, Hullo, Kersleti, Rumpo, Rälby, Saxby, Suuremõisa, Sviby ja Söderby küla maadel. Looduskaitseseaduse alusel muudame maastikukaitseala kaitse-eesmärke, kaitsekorda, välispiiri ja vööndeid.

Kaitse-eeskirja tuleb muuta selleks, et viia see vastavusse kehtivate õigusaktidega ja tagada loodusväärtustele parem kaitse. Meie peamine eesmärk on loodusväärtuste, elupaikade ja kaitsealuste liikide kasvupaikade pikaajaline säilitamine ning rändveelindude koondumispaikade kaitsmine.

 Eelnõu, seletuskirja ja kaardiga saab avalikul väljapanekul tutvuda 7. detsembrist 2020 kuni 24. jaanuarini 2021 meie Haapsalu kontoris (Lahe tn 8), Vormsi vallamajas ja Keskkonnaameti kodulehel: https://www.keskkonnaamet.ee/.../vormsi-maastikukaitseala....

 Parandusettepanekud ja vastuväited palume huvilistel esitada kirjalikult info@keskkonnaamet.ee või aadressil Lahe tn 8, Haapsalu 90503 hiljemalt 24. jaanuariks 2021.

Vormsi maastikukaitseala on olnud osaliselt kaitse all alates 1987. aastast, kui moodustati Rumpo taimestikukaitseala. Uue nimetusega Vormsi maastikukaitseala moodustati 2000. aastal. Praegu kehtiv kaitse-eeskiri kinnitati 2007. aastal.

Saxby tuletorn

Saxby tuletorn Vormsi maastikukaitsealal. Foto: Risto Sauso.