Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja avalikustamisest

Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse väljakuulutatud eriolukorrast ja kriisiga toimetuleku korraldustest, ei kuulutata Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõu avalikku väljapanekut välja plaanipäraselt aprillis ja kindlasti mitte enne 1. maid 2020. Kuna olukord on keeruline ja kiiresti muutuv, peame olema antud olukorras paindlikud ja kaaluma vähemalt osade kavandatud kohtumiste läbiviimiseks muid lahendusi ning eelnõu avalikustamine ei pruugi seetõttu tulla tavapärases vormis. 

Kui oleme valmis avalikustamisega edasi minema, siis saadetakse sellekohane teade maaomanikele ja asjaosalistele kirjalikult. Siinkohal palume maaomanikel, kes soovivad teateid saada oma e-postile, meile sellest teada anda!  Senikaua saab teavet ja materjalidega tutvuda Keskkonnaameti kodulehel.

Lisainformatsioon: kaitse planeerimise spetsialist Kätlin Kurg, 447 7379, katlin.kurg@keskkonnaamet.ee