Lahemaa rahvuspargi sisemaakülade mälumaastike arutelu

Austatud Lahemaa Haljala valla sisemaakülade rahvas!

Palume teie abi Lahemaa pärimuspaikade kaardistamisel.

Ootame teid Lahemaa mälumaastike
Haljala valla sisemaakülade mälumaastike avalikustamiskoosolekutele
15. oktoobril kell 14-17
Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuses, Palmses
ja 29.-31.okoobril külades (täpsustub 15.oktoobriks).

Lahemaa Haljala valla sisemaakülades on
Lahemaa Pärandisõprade Seltsi ja Tartu Ülikooli eestvõttel käimas
projekt „Lahemaa Haljala valla sisemaakülade mälumaastikud“.
See on Lahemaa kaitsekorralduslik alusuuring, et kaardistada kultuuriloolised paigad, koguda elavat kohapärimust ja koostada küladele ajaloolised õiendid.
Ülevaate juba tehtud tööst ja kogutud materjalidest leiate www.lahemaa.org

Mälumaastike kaart on leitav siit:

https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=MA22H5&user_id=at&LANG=1&WIDTH=1096&HEIGHT=657&zlevel=4,613031.19435826,6602460.2503559

Ootame parandusi ja täiendusi!

Palun levitage oma külas teavet ettevõtmise kohta ning
edastage ettepanekud, lood, inimesed ja paigad, mis teie küla jaoks olulised
projekti kontaktidele Ergo-Hart Västrikule (ergo-hart.vastrik@ut.ee) või Kristiina Tänavsuule (kristiina@interessante.ee).
Ootame teateid kuni 29. oktoobrini.

 

Palume väga huvilistel osaleda Palmses toimuavl koosolekul. Kui ei saa, saab üritust vaadata ka zoomis, link https://us02web.zoom.us/j/82240023179?pwd=dEg4SGtLVUsrYjRob1ZMVm1XVHdNZz09

Päevakava:

14.00-14.20 Kristiina ja Kersti Tänavsuu. Mälumaastike projekt ja koduleht

14.20-14.40 Ave Paulus ja Artur Talvik. Filmid Lahemaa inimestest

14.40-15.30  Ergo-Hart Västrik ja Jüri Metssalu. Lahemaa mälumaastike kaardikiht. Kohapärimused.

15.30-16.20 Uno Trumm. Lahemaa külade ajaloolised õiendid.

29.-31. oktoobril toimuvad arutelud kultuurilooliste paikade ja nende kaitsekorralduse põhimõtete üle Võhmast Vihulani.
Kui küladel on huvi täiendavaks aruteluks, palume sellest teada anda.

Lugupidamisega, projekti meeskond:

Kristiina Tänavsuu
Ergo-Hart Västrik
Jüri Metssalu
Uno Trumm
Artur Talvik Junior
Ave Paulus

Villu Jahilo Lahemaa metsavendade radadel. 2020 suvi. Ave Pauluse foto

ave