Lahemaa mälumaastike tutvustus - Haljala sisemaakülad

Ootame teid Lahemaa mälumaastike
Haljala valla sisemaakülade mälumaastike avalikustamiskoosolekutele
30. oktoobril kell 14-17
Võhma seltsimajas

Lahemaa Haljala valla sisemaakülades on Lahemaa Pärandisõprade Seltsi ja Tartu Ülikooli eestvõttel käimas
projekt „Lahemaa Haljala valla sisemaakülade mälumaastikud“.
See on Lahemaa kaitsekorralduslik alusuuring, et kaardistada kultuuriloolised paigad, koguda elavat kohapärimust ja koostada küladele ajaloolised õiendid.
Ülevaate juba tehtud tööst ja kogutud materjalidest leiate www.lahemaa.org

Mälumaastike kaart on leitav siit:

https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=MA22H5&user_id=at&LANG=1&WIDTH=1096&HEIGHT=657&zlevel=4,613031.19435826,6602460.2503559

Ootame parandusi ja täiendusi!

Palun levitage oma külas teavet ettevõtmise kohta ning
edastage ettepanekud, lood, inimesed ja paigad, mis teie küla jaoks olulised
projekti kontaktidele Ergo-Hart Västrikule (ergo-hart.vastrik@ut.ee) või Kristiina Tänavsuule (kristiina@interessante.ee).