"Lahemaa loomise lood" - ligi 100 videot veebis

Lahemaa rahvuspargi 50 juubeli künnisel on valminud ligi 100 videot Lahemaa rahvuspargi sünnist ja algusaegadest. Lahemaa rahvuspargi ajaloo huvilistel on võmalik kuulata ja vaadata lugusid Lahemaa rahvuspargi loomisest ja algusaastatest. Keskkonnaameti, Eesti Looduskaiste Seltsi ja Käsmu meremuuseumi toel on veebis meenutused Lahemaa loojatelt aastast 2016 ja Juhan Lepiku lindistusedi aastast 1976.

Lahemaa Rahvuspargi kunagine looduskaitseinspektor Juhan Lepik salvestas  1970datel Lahemaa rahvuspargi konverentsiettekandeid ja jutuajamisi. Käsmu meremuuseumi (Aarne Vaik) ja keskkonnaameti (Ave Paulus) toel on tollased lindistused digitaliseeritud ja toimetatud. Ettevõtmise eestvedaja on Tiit Lepik.
Toimetajad on Anne Kurepalu ja Saima Gordejeva. Digitaliseeris Indrek Kristenbrun, restaureeris Elmar Sats, tehniline toimetamine Tiit Lepik. Produktsioon Digikontor.  Viide autorile - Juhan Lepik, Tiit Lepik. Kasutus: Creative Commons 4.0  BY-NC-ND
 
Eesti Looduskaitse Selts koostöös partneritega (Keskkonnaamet, SA Virumaa Muuseumid jt) lindistas Lahemaa loomise lugusid aastal 2016. Videod tehti Lahemaa rahvuspargi loomise ja algusaastatega seotud inimestega. Filmiti nii eraldiseisvaid intervjuusid kui  Palmse mõisas toimunud konverentsi „Lahemaa loomise lood“. Kõigil intervjueeritavatel paluti rääkida, mida nende jaoks tähendab Lahemaa rahvuspark ning käsitleti rahvuspargi algusaastate võtmeküsimusi ja - isikuid. Videote autorid: Ave Paulus, Tiit Lepik, Artur Granström, Jaan Riis, rääkijad. Kasutus: Creative Commons 4.0  BY-NC-ND Toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.
 
Lisainfo: Tiit Lepik tiit@digikontor.ee 51992928
                Ave Paulus ave.paulus@keskkonnaamet.ee 53327893

Lahemaa lood - Juhan Lepiku lindistused:

 

Lahemaa loomise lood:

foto