Kevadine Karula rahvuspargi infoleht
Märksõnad

Ilmunud on järjekordne kevadine Karula rahvuspargi infoleht,  Tarupettäi nr 74

Uues lehes kirjutatakse:
• järvede arengust ja kalastikust selle taustal;
• Rebasemõisa ja Mäekonnu vaatetornidest;
• üraskikollete kaardistamise tulemustest;
• kooskõlastust vajavad tegevustest rahvuspargis;
• vanadest küla- ja talunimedest Kaika kandis
• meenutades Astra talu Virvet ja  Tarupedäjä talu Viivit.

Tarupettäi infolehte antakse Karula rahvuspargis välja järjepidevalt 1999. aastast. Kohalikele jõuab leht postkasti, Karula rahvuspargi huvilised saavad seda lugeda veebi teel.