Kestliku turismi uuring: vaja on paika panna kestliku turismi eesmärgid kogu turismisektorile

Autor:

Nele Sõber
Märksõnad

Visit Estonia tellimusel valmis kestliku turismi riiklik uuring, mida viidi läbi jaanuarist augustini 2023. Ankeetküsitlusse kaasati turismiettevõtjad, kelle peamine tegevusala on kas majutus, toitlustus, aktiivse ja looduspuhkuse korraldamine või muuseumide, teemaparkide ja külastuskeskuste tegevus. Oma panuse andis ühtekokku 550 Eesti turismiettevõtet.

Uuringu ülesanne oli mõista, milline on teadlikkus kestlikkusest Eesti turismisektoris, tuvastada takistused ja väljakutsed, mis võivad mõjutada kestlike põhimõtete rakendamist. 

Uuringust selgus, et Eesti turismisektoris pole ühtset arusaama kestliku turismi olemuse kohta ning seetõttu reklaamitakse seda ka klientidele veel vähe ja ebaühtlaselt. Samas leiavad ettevõtted, et kestlike põhimõtete rakendamine suurendab konkurentsieelist ja edendab turismisihtkoha mainet. Samas peetakse kestlikkust tähtsaks ning pingutusi jätkusuutlikuma turismi suunas teevad pea kõik turismiettevõtted, sõltumata asukohast või suurusest – säästetakse elektrit ja vett, eelistatakse kohalikke teenuseid ja kaupu, vähendatakse ja kogutakse jäätmeid liigiti. 

Uuringu koostajate hinnangul peaks riik looma kestliku turismi toetamiseks raamistiku – olgu see riiklik turismiprogramm või võrgustik, ning motiveerima kestlikult tegutsevaid teenusepakkujaid maksusoodustuste ja eriprojektidega. Pikemas perspektiivis (aastani 2030) on uuringu koostajate arvates vajalik panna paika kestlikkuse eesmärgid kogu turismisektorile, võttes arvesse sektori kõige suuremaid mõjukohti nii keskkonnale, ühiskonnale kui ka majandusele. Nende eesmärkide poole liikumiseks tuleks riigil luua konkreetsed suunised eri valdkondade turismiettevõtetele, alates majutusest ja lõpetades aktiivse puhkuse teenusepakkujatega.

Uuringust koorus 25 ettepanekut, mis koostati kolmes kategoorias: teadlikkus ja koostöö, riigi eeskuju ja turismistrateegia, majanduskeskkond ja taristu. 

Uuring on sisendiks Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse turismiarenduskeskuse eestvedamisel koostatavale ühtsele tegevuskavale rohepöörde elluviimiseks ja kestliku turismi arendustegevuste raamistamiseks aastatel 2022–2025.

Loe lähemalt: 
https://www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile/uuringud-ja-statistika/kestliku-turismi-uuring-2022-23