Karula, Soomaa ja Vilsandi 30 juubeliaasta avamine

Autor:

Helen Kivisild
Märksõnad

Karula, Soomaa ja Vilsandi rahvuspargi sünnist saab tänavu 30 aastat.
Pühenduseks kolmele juubilarile ning sealsetele inimestele, toimub 2. juunil kell 18 Karula rahvuspargis Ähijärvel juubeliaasta alguse tähistamine.
Esitletakse raamatut „Pildikesi Karula rahvuspargist“, toimub kontsert ja laual on 30 rahvusparkide maitset niitudelt, metsadest, põldudelt, rabadest, järvedest ja merest.

Rahvuspargi mõte erineb teistest looduskaitsealadest selle poolest, et lisaks loodusele on sama tähtis seal elavate inimeste igapäevane elu-olu, esivanematelt pärit tarkus ja elulaad.
On selleks siis Karula metsa- ja järverikka kuppelmaastiku ning kohapealsete inimeste sünergias arenenud maastikupilt; Soomaa suurte rabade, lamminiitude, soostunud metsade, looklevate jõgede ja kohaliku inimese kooselu; Vilsandi linnurikkad väikesaared, loopealsed ja mereelustik kõrvuti kohapealse inimesega.

Keskkonnaameti looduskasutuse osakonna nõuniku Kaja Lotmani sõnul on rahvuspargid eriline osa meie rahvuslikust väärtusest. „Igas piirkonnas on oma eriline kohalik kultuuripärand, mis on tekkinud paljude inimpõlvede jooksul. Rahvuspargid on Eesti looduse pärlid, mis säravad eriliselt siis, kui loodus ja inimene saavad omavahel hästi läbi. Soovime Karula, Soomaa ja Vilsandi rahvusparkide kogukondadele toredaid ühiseid hetki ja looduselamusi,“ ütles Lotman.

Läbi erinevate sündmuste on juubeliaasta jooksul võimalik osa saada kõigi kolme rahvuspargi kultuuripärandist ja loodusväärtustest.

Lisainfo Karula rahvuspargi kultuuripärandi spetsialist Lilian Freiberg, telefon 517 2646.
Pidulikku juubeliaasta avamist korraldab Keskkonnaamet.

Kolme rahvuspargi 30 juubeliaasta avamine
Pidu Ähijärve puisniidul 1950-ndatel.