Ilmus Eesti looduskaitse ülevaade

Eesti looduskaitse 110. aastapäevale auks andis Keskkonnaagentuur välja ülevaate "Eesti looduse kaitse aastal 2020", kus peatükkide kaupa kajastatakse liikide ja elupaikade seisundit ning nende kaitse korraldamise olukorda. 

Ülevaade on leitav Keskkonnaagentuuri kodulehelt: https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/elk_2020_est.pdf

Lisaks on väljaandest ka kokkuvõttev kaardilugu – https://arcg.is/1yLnmL

esikaas